Прочетено:11996
Фото: dyvys.info

  Противно на ширещото се мнение, че България е нетен губещ от контрасанкциите на Русия, съвокупния им краен ефект е много по-многопланов и възможно дори с нетна позитивна стойност.   Българският износ за Русия никога не успя да възстанови от драматичния си срив в средата на 90-те и началото на нулевите години, въпреки че към 2013 бяха регистрирани рекордни равнища от близо 700 милиона щатски долара. Въпреки, че е вярно, че след обявяването на контрасанкциите през август 2013 година, се регистрира спад в стойността на българския износ за Русия, за да се разбере причинно следствената свързаност трябва да се отчетат повече фактори.   През годините на преход българо-руската търговия трудно може да бъде оценена като тенденции и движещи фактори, тъй като значителна част от нея вървеше през трети страни. Това