Прочетено:2037
fasada4

  „… венчах се за земната Истина свята, но тя увенча ме с рога…” Хр. Смирненски, „На гости у дявола”   Буда ни уверява, че ако запалим лампата за някого, тя ще освети и нашия път. Преведено на езика на актуалните български социалнополитически дадености, древната мъдрост ще рече: ако спре корупцията, ще спре и държавата. Дали наистина ще стане така, няма как да проверим – досега корупцията не е спирала и за миг. Може би затова е функционирала и държавата. Засега е сигурно само, че в случая става дума не за държавата като управленчески апарат, не за държавата като административна структура, като съвкупност от стотиците хиляди държавни чиновници, които докато ни вършат една или друга ведомствена услуга, ни гледат с четири очи в двете ръце. В тяхната корумпираност съмнение няма,