Прочетено:2411
patrioti

  „Мед на езика, мляко в думите, жлъч в сърцето, лъжа на дело.” Старинна езуитска фраза     Всички те се себенаричат патриоти сериозно и безусловно, но аз ще ги наричам патриоти само условно, при това много, много условно. След като съм тръгнал да пиша и споделям граждански, като автор аз съм длъжен да обясня и мотивирам пред гражданството тази си условност. Тя е не само терминологична – и семантична, и смислова е. От което следва, че ще трасирам не термини, а същности – колкото и претенциозно да звучи.   Наричам патриотите ни условно и много условно такива поради предизборните и изборни събития по южната ни граница, поради издевателствата им над беззащитни старици, поради самодейните им траперски акции, препускащи по самия ръб на закона, че и оттатък, поради симулираното им,