Прочетено:2048
gaz1

  След 1-ви октомври, системният оператор – БТГ, ще премине от тарифи на принципа на пощенската марка, към входно – изходни тарифи. Въпреки, че регулаторът одобрява годишните приходи на компанията, равнището на тарифите, включително всички такси за услуги, ще се определя от ТСО по негово усмотрение съгласно одобрена от регулатора методика. Това прави възможна и с оглед на историята на компанията реална, дискриминацията между тарифи за вход и изход в различни точки, включително за реверсивни и обратни потоци, без да има санкция или възможност за намеса на регулатора. Промяната на модела на тарифиране предполага смяна и на структурата, с по-висока тежест на краткосрочните – три и едномесечни тарифи, които са по-скъпи и на фона на покриването на  фиксираните разходи по ниската заетост на преносните мощности, могат да се окажат сериозно