Кратък анализ на новините от деня, които няма да намерите в другите „големи“ медии.

 

Втората тема, която няма да прочетете е странното съвпадение на позиции между Русия и САЩ по жалба на Украйна срещу Русия в Световната Търговска Организация. И САЩ и Русия смятат, че СТО няма право да взема отношение по казуса – Украйна се жали, че Русия спира транзита на енергоресурси от Централна Азия през своя територия, като се позовава на съображения за националната сигурност.

 

Същият аргумент САЩ използват за да защитят срещу искове по ГАТТ по рестрикциите, които президентът Тръмп наложи към вноса на стомана и алуминий от ЕС и Азия.

 

Русия и САЩ смятат, че тези действия са предмет на собствена преценка и не подлежат на разглеждане в СТО.

 

В действителност, член 21 от ГАТТ – Генералното Споразумение по Търговията и Тарифите, дава възможност на държавите-членки, при съображения за националната сигурност, да налагат рестрикции върху свободно движение на стоик. Проблемът е, че текстът на ГАТТ изрично посочва, че това е крайна мярка, до която страните могат да прибягват само за да защитят „съществени интереси на националната сигурност по време на война или военни действия или други извънредни ситуации“. Примерно при транзит на материали за ядрени оръжия, стоки с военно предназначение, оръжия и боеприпаси и т.н.

 

В украинският случай става реч за доставка на нефт и газ, като рестрикциите са наложени след анексирането на Крим. Известно е, че Русия не е обявила война на Украйна, нещо повече Москва отказва да признае каквото и да е собствено участие в конфликта, ерго не би трябвало да може да се позовава на „извънредни обстоятелства“ или военни действия.

 

Според провизиите на ГАТТ страните могат да налагат ограничителни тарифи и в отговор на дъмпинг процедури, но в края на краищата дължат компенсации за нанесени щети, когато се докаже казуса в СТО. Нещо, които Тръмп отказва да признае като основание за налагане на рестрикции в случая със стоманата и алуминия.

 

Огромен е проблемът да се използва аргумента „националната сигурност“ срещу съюзници – Канада и ЕС.

 

Разбира се, това не означава, че съдебните процедури в СТО срещу ограниченията на транзита от страна на Русия, ще спрат.

 

Само загатва, че Москва може да не признае решението на съда, както вече го направи срещу решението на Стокхолмски арбитражен съд, който нетно осъди Газпром да плати 2,6 милиарда долара на Нафтогаз.

 

 

От Илиян Василев

В BulgariaAnalytica.org не се допускат обидни, расистки, нецензурни коментари, коментари с неприемливо съдържание, коментари, накърняващи авторитета на автори и други потребители, фалшиви, рекламни и спам коментари, рекламна и промоционална дейност.

Вашият коментар