Kent Osband

Д-р Осбанд е американски икономист, стратег, финансов анализатор и дългогодишен изследовател на България. Той е автор на две известни книги за количествен анализ на риска (Iceberg Risk: An Adventure in Portfolio Theory и Pandora Risk: Uncertainty at the Core of Finance) служил е както в обществения (МВФ, СБ), така и в частния сектор (Goldman Sachs, CSFB, Fortress Investments).
Прочетено:6391
bulgaria_skok

В предишната си статия за Bulgaria Analytica  определих животът в условията на развития изкуствен интелект (ИИ) като най-добрият съюзник на България. За да се изгради този съюз максимално успешно, българите трябва да осъвременят своите комуникационни способности. ИИ индивидите говорят помежду си със средствата на математиката и програмните кодове. Българите трябва да разберат техния диалог и да се включат в него. Това изисква наличието на по-добра система на обучение, преди всичко.   Защо казвам „обучение“, а не „преподаване“? Защото преподаването е информация, която се предлага, а обучението е информация, която се усвоява. Имало едно време, когато повечето хора разбирали (да перифразираме Марк Твен), че в никакъв случай не трябва да се позволи на учебната система да пречи на нашето образование. В днешно време, обаче, тези два процеса са здраво преплетени, за

This entry was posted in България and tagged , , , by Kent Osband.

За Kent Osband

Д-р Осбанд е американски икономист, стратег, финансов анализатор и дългогодишен изследовател на България. Той е автор на две известни книги за количествен анализ на риска (Iceberg Risk: An Adventure in Portfolio Theory и Pandora Risk: Uncertainty at the Core of Finance) служил е както в обществения (МВФ, СБ), така и в частния сектор (Goldman Sachs, CSFB, Fortress Investments).
Прочетено:3459
robots-1

Най-добрият потенциален съюзник на България не е ЕС. Не е и САЩ, нито е Русия. Не е Китай, нито ООН. Не са планините или пасищата, реките или моретата, слънцето или звездите. Най-добрият потенциален съюзник на България е животът на изкуствения интелект (ИИ).   Какво представлява той? Това е животът, при който машините престават да правят само това, което ние, хората, им казваме да правят и започват да мислят и правят нещата по начин, който ние, хората едва ли можем да си представим. Вече виждаме частици от него. Наскоро една създадена от Google компютърна мрежа се научи сама на играта Го – най-сложната игра, позната на човека – само от наблюдаване на играта и експериментирайки стратегии, които измисляше сама. Тя се научи да играе толкова добре, че победи най-големия майстор на

This entry was posted in България by Kent Osband.

За Kent Osband

Д-р Осбанд е американски икономист, стратег, финансов анализатор и дългогодишен изследовател на България. Той е автор на две известни книги за количествен анализ на риска (Iceberg Risk: An Adventure in Portfolio Theory и Pandora Risk: Uncertainty at the Core of Finance) служил е както в обществения (МВФ, СБ), така и в частния сектор (Goldman Sachs, CSFB, Fortress Investments).