Germany to Miss Another Green Target

After missing its target to cut green gas emissions by 40% in 2020 compared to 1990, Germany announced that it will also miss the goal set by Brussels to source 18% of its energy from renewables. It’s easy to see why. Previous progress was only possible because...

Германия няма да постигне още едно зелено обещание

След като не постигна обещаното намаление на въглероден двуокис емиссиии от 40% спрямо 1990 г. в 2020, Германия обяви, че няма да успее да постигне и поставената от Брюксел задача да получи 18% от енергията си от възобновяеми източници. Лесно е да се види защо....

Членовете нa BRICS заклеймяват терористичните групи, които Пакистан използва

  На своето съвещание в китайския град Ксиамен (Xiamen) членовете на BRICS за първи път поименно обвиниха терористичните организации, използвани от Пакистан като прокси в техния конфликт с Индия. Наблюдателите забелязват, че между тях са както най-големия...