Венецуела след 20 години социализъм

Венецуела след 20 години социализъм

На 6 декември 1998 г, Хюго Шавез беше избран за президент на Венецуела, просперираща латино-американска държава с най-големите на глава от населението нефтени находища в света. В изборната си реч Шавез обеща на венецуелците “социална справедливост и народна...
Venezuela After 20 Years of Socialism

Venezuela After 20 Years of Socialism

On December 6, 1998 Hugo Chavez was elected president of Venezuela, a prosperous South American country with the largest oil deposits on a per capita basis in the world. In his election speech, he promised “social justice and people’s power.” It has now been 20 years,...
Якутск – какво ще стане, ако пермафростът се разтопи

Якутск – какво ще стане, ако пермафростът се разтопи

Якутск (население 300,000) е столицата на Якутия, която е шест пъти по-голяма по територията на Франция. Якутск е построен изцяло върху пермафрост, който като че ли се топи. Статията анализира тази опасност и какво местните хора правят за да я предотвратят.  ...
Климатичната истерия опровергана

Климатичната истерия опровергана

Холман Дженкинс от Уол Стрийт Джърнал анализира последното американско национално климатично изследване и медийната истерия, която го съпровожда както винаги. В най-лошия възможен сценарий на пълна стагнация, американският БВП в 2090 г., ще бъде 3.8 пъти по голям от...
Climate Hysteria Debunked

Climate Hysteria Debunked

Holman Jenkins of the Wall Street Journal dissects the latest US National Climate Assessment and the media hysteria that accompanies it. In the worst possible scenario posited in the Assessment and conditions of complete stagnation, the US economy in 2090 would still...