ЕС получи предупреждение, че Газпром вижда в газопровода ТАР съперник

ЕС получи предупреждение, че Газпром вижда в газопровода ТАР съперник

Газпром  твърдо настоява, да се прилага тръжна система за достъп  до Трансадриатическия газопровод, защото тръжната система дава равен достъп на който и да е кандидат-доставчик.

Газпром  открито оспорва способността на консорциума за Шах Дениз – 2 да запълва капацитета на газопровода и доброволно иска да се намеси и да покрие дефицита. Това сериозно ще застраши/ компрометира цялата концепция за Южния коридор и маршрута на газопровода  TANAP-TAP като основен маршрут за разнообразяване на газовите доставки за Южна Европа.

Оригиналната новина може да прочетете тук.