На Балканите се наблюдават горещи точки

На Балканите се наблюдават горещи точки

В своя статия Радио Свободна Европа/Радио Свобода идентифицира на Балканите  многобройни точки на напрежение, много от които се отнасят до етническо напрежение, близо до „точката на кипене“, особено в Македония, Косово и Босна. Някои етнически албански лидери отново възприемат идеята за формиране на Велика Албания; все още съществува вероятност босненските сърби да се опитат да се отделят от Босна. Тъй като тези напрежения се засилват, Русия предизвиква Запада в надпревара за влияние на Балканите, а Турция укрепва връзките си с мюсюлманите в региона.

Оригиналната новина тук