Началникът на агенцията за екологична защита, Скот Пруит, нарича Меркел лицемер

Началникът на агенцията за екологична защита, Скот Пруит, нарича Меркел лицемер

Новият шеф на агенцията за екологична защита (EPA) Скот Пруит обвинява
Ангела Меркел в лицемерство поради това, че тя забрани чистата атомна
енергия и я замени с замърсяващите лигнитни въглища. Той също
отбеляза, че докато емисиите на въглероден двуокис в Америка
намаляват, те се увеличават в Германия.

 

Оригиналната новина тук