Съветът за сигурност на Русия засяга монопола на износа на “Газпром”

Комисията предлага да се обсъди либерализацията на износа на газ

 

Междуведомствена комисия на Съвета за сигурност на Русия в областта на икономическата и социалната сфера, препоръча на правителството да определи условията за либерализация на износа на руски газ, съобщи Vedomosti.ru. Комисията препоръча на правителството също „да се определят приоритетните направления на държавната политика на развитие на индустрията за втечнен природен газ”, така че в средносрочен план Русия да стане “един от световните лидери в производството и износа на  ВПГ.

 

Оригиналната новина тук