Кметът на Дуисбург критикува румънци и българи, “не всички от които са тука да работят”

Кметът на Дуисбург критикува румънци и българи, “не всички от които са тука да работят”

Статия в Die Welt  (на немски) цитира кмета на Дуисбург, който остро
критикува румънци и българи, не всички от които са тука да работят,
според него. Процента на мигрантите в Дуисбург е вече 36.4%. Статията
прецизира обаче, че болшинството от тези мигранти са цигани.

 

 

Оригиналната новина тук