Путин и приближените

Путин и приближените

Проучване, направено от Центъра за изследване на корупцията и организиранта престъпност /световна мрежа на разследващите журналисти/ (OCCRP) и Новая газета, намира, че вътрешният кръг на Путин, който се състои от членове на семейството, стари приятели и приятели, станали членове на семейството, е събрал благосъстояние от близо $24 милиарда. Разследвайки по-задълбочено, са установили, че част от вътрешния кръг, който е наречен посредниците на Путин, се състои от хора, които притежават огромни активи, но остават извън общественото внимание и изглеждат до голяма степен непознати за компаниите, които контролират поне на хартия. Това повдига въпроса, дали богатството на посредниците всъщност са парите на Путин. В Русия нищо не е просто.

Оригиналната новина тук