По-тясното сътрудничество в областта на отбраната е приоритет за скандинавците

По-тясното сътрудничество в областта на отбраната е приоритет за скандинавците

В статия в електронната медия EU Observer се обяснява, че северните страни виждат в сигурността и отбраната най-важната област за регионално сътрудничество. Степента, в която скандинавските страни дават приоритет на сигурността и отбраната, зависи от това, колко близо са те до Русия – Финландия е на върха с 45% от участниците в изследването, които  класират  сигурността и отбраната като основен приоритет, следвана от Швеция с 30%, Норвегия с 29%, докато в Гренландия само 2% намират сигурността за важна за северното сътрудничество.

 

Оригиналната новина тук