Новата военна доктрина на Казахстан премества логиката на програмата за ситурност на страната

Новата военна доктрина на Казахстан премества логиката на програмата за ситурност на страната

Статия в електронната медия IntelliNews разглежда ненатрапливото отдалечаване на Казахстан от Русия в областта на политиката за отбрана и сигурност. Новата военна доктрина на Астана се отклонява от фокуса на Москва върху тероризма и екстремизма и вместо това подчертава значението на граничната сигурност и смекчаването на потенциалните въоръжени конфликти. Въпреки че новата военна доктрина не посочва Русия като заплаха, тя споменава “милитаризацията на региона” и “хибридната война”, които могат да се тълкуват като заплахи, идващи от Москва. Едновременно с това, Астана започва да развива своя военно-индустриален комплекс и подменя азбуката за казахски език от кирилица на латиница, което се вписва в модела на “невидим клин”, нарастващ между Казахстан и Русия след завземането на Крим от Москва.

 

Оригиналната новина тук