Спирането на рецесията в Русия беше краткотрайно

Спирането на рецесията в Русия беше краткотрайно

JPMorgan Chase&Co. в свое становище казва, че Русия вероятно е претърпяла техническа рецесия – две последователни тримесечия на свиване – през втората половина на 2017 г., съобщи  Bloomberg. Независимо от по-високите цени на петрола и ръст на руската икономика в сравнение с предходната година, се очаква намаляването на промишленото производство, борбата с потребителските разходи и други фактори да доведат до две последователни тримесечия на свиване, според JPMorgan. Данните за официалния руски БВП през третото тримесечие на 2017 г. все още не са налични.

 

Оригиналната новина тук