Инициативата на Китай „Пояс и път” е с несигурна позиция в Източна Европа

Инициативата на Китай „Пояс и път” е с несигурна позиция в Източна Европа

Публикация в електронната платформа Stratfor анализира перспективите на Китай за изграждане на силни икономически и свързани със сигурността връзки с Украйна, Беларус и Молдова, като част от инициативата на Пекин „Пояс и път”. Анализът показва, че противоборството между Запада и Русия в региона ще усложни усилията на Китай спрямо трите източноевропейски страни и Пекин в крайна сметка може да се придържа към реализиране на икономическа роля и отстъпление в полза на Москва по въпросите на сигурността. Статията отбелязва, че създаването на по-дълбоки отношения с Китай ще даде на Украйна, Беларус и Молдова по-голяма свобода на действе при споразуменията в сблъсъка между Русия и Запада.

 

Оригиналната новина тук