Европейската комисия глоби “Български енергиен холдинг” със 77 милиона евро за монопол

Европейската комисия глоби “Български енергиен холдинг” със 77 милиона евро за монопол

Европейската комисия глоби държавния “Български енергиен холдинг”, компанията-майка на “Булгаргаз” и “Булгартрансгаз”, повече от 77 млн. евро за блокиране на достъпа на конкурентите до ключовата газова инфраструктура в България, съобщиха в прессъобщение на ЕК. Причината за глобата – блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. 

Решението на ЕК е взето днес. В него се констатира, че групата БЕХ има господстващо положение както на пазарите за газова инфраструктура, така и на пазарите за доставка на газ в България.

Друго заключение на ЕК гласи, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са злоупотребили с господстващото си положение, като са възпрепятствали навлизането на пазарите за доставка на газ в България чрез неправомерно ограничаване на достъпа до притежаваната и експлоатираната от тях инфраструктура.

Комисарят по конкуренцията, Margrethe Vestager, излезе със становище относно решението:

“Потребителите във всички държави-членки следва да се възползват от предимствата на интегрирания и конкурентен единен европейски енергиен пазар. В продължение на години на българските потребители на природен газ е отказан избор от доставчици, тъй като групата БЕХ отказва да предостави достъп до газовата си инфраструктура на други доставчици на едро на газ. С днешното решение ще насърчим развитието на отворен и конкурентен енергиен пазар в полза на потребителите в България, в съответствие с целите на Енергийния съюз”, каза Margrethe Vestager.