Мигрантите в Германия

Мигрантите в Германия

Die Welt твърди, че две-трети от мигрантите, които дойдоха в Германия след септември 2015 (1.7 милиона), получават Hartz IV помощ поради липса на езикови познания и квалификации. Като сравнение, само 9% от германското население получава Hartz IV. През 2016 г. получаващите помощ бяха половината от мигрантите, което значи, че нещата са доста по-зле сега, въпреки опитите на управляващите да ги представя като успех. Средният получател на Hartz IV получава 391 евро плюс жилище и медицинска помощ. През 2016 г., тези разноски струваха на Германия 20 милиарда евро, сега вероятно са повече от 30 милиарда евро. Вече е повече от три години откакто повечето мигранти пристигнаха в Германия, което значи, че немската мигрантска политика се е провалила.

 

Оригиналната новина тук