Най-замърсените градове в Европа са на Балканите

Най-замърсените градове в Европа са на Балканите

Според Световната здравна организация (WHO) всички пет най-замърсени
градове в Европа за 2017 г. се намират на Балканите. Три са в Македония, един
е в Босна и един в Черна гора.

 

Оригиналната новина тук