Китайската политика за едно дете си отмъщава

Китайската политика за едно дете си отмъщава

Преди 35 години комунистическата партия на Китай наложи на населението политиката за само едно дете, което беше силно приветствано от еколожките екстремисти на деня. Политиката беше брутална, нечовешка и както повечето подобни решения неуспешна. Днес китайската раждаемост е едва 1.6% и
населението бързо остарява. През 2030 г. 25% ще са пред пенсиониране и Китай ще остарее преди да забогатее.

 

Оригиналната новина тук