Германия няма да постигне целите си за енергийна ефективност

Германия няма да постигне целите си за енергийна ефективност

След като не успя да намали емисиите си на CO2, Германия сега признава, че няма да може да постигне и обещаното постижение в областта на енергийната ефективност. Тези цели обещаваха подобрение с 20% на енергийната ефективност през 2020 г. спрямо 2008 г. Досега само 6% увеличение на постигнато. Нещата не изглеждат по-добре и за цялата енергийна промяна (Energiewende). За това са необходими 3000 тераватчаса от възобновяема енергия за 2050 г. В момента се произвеждат 150 тераватчаса.
Шансовете производството да се увеличи двадесет пъти са нула.

 

Оригиналната новина тук