Дали Дуисбург е бъдещето на Германия?

Дали Дуисбург е бъдещето на Германия?

Само 8% от децата в първи клас в Дуисбург говорят правилен немски.

30% го говорят неправилно, а над 30% въобще не говорят немски.

 

Оригиналната новина тук