Турция гледа към продажби на LNG в България преди износа на газ от Турски поток

Турция гледа към продажби на LNG в България преди износа на газ от Турски поток

 

ICIS – Турският оператор на газопреносната мрежа BOTAS и Българският Булгартрансгаз са готови да подпишат споразумение за взаимно свързване за трансграничен капацитет, което би могло да позволи на Турция да продаде газ преди износа на руски газ по Турски поток в България, съобщиха три източника, близки до темата.

Споразумението ще обхване съществуващата трансгранична точка, която понастоящем се използва от Турция за отвеждане, продажба на 14 милиарда кубически метра (bcm) / година газ от Русия по Трансбалканския газопровод.

Русия, която е в процес на завършване на Турски поток и възнамерява да изнася газ в Централна Европа през Турция и България, трябва да изгради нова изходна точка, която да се свърже с българската преносна мрежа, казаха източниците.

Не е известно дали споразумението за взаимосвързаност на Турция с България ще включва достъп на трети страни и какъв капацитет ще има изходната точка. Също така не е ясно, дали BOTAS би могъл да въведе физически обратни/реверсивни потоци или просто ще използва заместване, т.н. backhaul.

Съществуващият трансграничен пункт Странджа-Малкоклар е източната крайна точка на Трансбалканския газопровод, който транзитира руски газ към Турция и Гърция през Молдова, Румъния и България.

Източниците твърдят, че Турция може да изнася газ във физически реверсивни потоци заради модернизацията на българската система.

 

Виж повече тук