Vedomosti.ru: Разходите за отбрана през 2020 г. няма да се увеличат значително

Vedomosti.ru: Разходите за отбрана през 2020 г. няма да се увеличат значително

Vedomosti.ruРазходите за отбрана през 2020 г. няма да се увеличат значително.


Но военният бюджет ще осигури увеличаване на разходите за военнослужещите.
Разходите за отбрана на Русия през следващата година ще останат почти непроменени. Това следва от проекта за Насоки за данъчната и бюджетна политика за 2020 г. и за периода 2021–2022 г., изготвен от Министерството на финансите (автентичността на документа е потвърдена от федерално длъжностно лице).
Разходите за раздел „Национална отбрана“ (съдържащ по-голямата част от разходите за отбрана, но без да са включени  военните пенсии и някои държавни програми), през 2020 г. ще възлизат на 3 037,2 милиарда рубли, което в номинално изражение е само 2,8% повече от предвиденото в проектобюджета за 2019 г. Освен това този показател е дори по-нисък от прогнозния темп на инфлация за 2020 г. – 3,8%.

 

Коментар:

Изводите са самоналагащи се. Русия не може да си позволи да участва в надпревара във въоръжаването. Голям брой от програми за превъоръжаване с модерни оръжия ще бъдат  или поставени „на трупчета“,  включително по серийното производството на нови ракети със среден обсег на действия, на новите ЗРК С-500 и СУ-57. Това налага и тотално нов поглед върху разходите по издръжка на военните зад граница, включително мисиите в Сирия.