eadaily.com : Унгария: „Населението на страната трябва да расте за сметка на коренното население“.

eadaily.com : Унгария: „Населението на страната трябва да расте за сметка на коренното население“.

 

 ИНФОРМАЦИЯ / ДЕЗИНФОРМАЦИЯ / КОМЕНТАР НА БА

____________________________________________________________________________________________

eadaily.com : Унгария: „Населението на страната трябва да расте за сметка на коренното население“.

Унгария декларира отхвърляне на миграционната политика на ЕС и предлага мерки за преодоляване на демографската криза, премахвайки увеличаването на населението чрез привличане на арабско-африкански имигранти.

В края на миналата седмица в Будапеща по инициатива на унгарския премиер Виктор Орбан се проведе конференция посветена на намаляването на населението в Източна Европа. Съставът на международната конференция по демография „Семейството над всичко“ беше предимно мъжки, което даде възможност на западните партньори да изпеят песни за неравенството между половете и непропорционалното представяне на половете в обществения живот. Основната цел на програмата е , да подкрепи „традиционния модел на семейството“ и  да насърчи раждането  „в името на християнските ценности“.

Бомбата под демографията на Европа.

Според западните медии „конференцията е била наситена със силен антиимиграционен привкус“.
Този извод е направен въз основа на анализ на състава на участниците във форума: сръбският президент Александър Вучич, чешкият премиер Андрей Бабиш, бившият министър-председател на Австралия Тони Абът, както и „министри от други страни от Изтока, Прибалтика и Балканите и няколко представители на най-консервативните кръгове“ на Бразилия и САЩ.

Субсидии – вместо подкрепа за имигранти.

Официалната политика за миграция на ЕС има за цел да замени настоящите негативни демографски тенденции с положителни.
Решението на проблема обаче се вижда от западноевропейците в обширен, а не интензивен метод за увеличаване на населението.
Европа, поне онази част от нея, която счита себе си за най-напреднала и развита, не се стреми да стимулира растежа на по-висока раждаемост в коренните семейства. Според авторите на миграционната програма „прясната кръв, пристигаща в Европа от Африка и Близкия Изток, е в състояние да стимулира общата раждаемост“.

Коментар на БА

 

Въпреки че има обективни данни за относителния успех на Унгария в повишаване на раждаемостта, притовопоставянето на тази политика на имиграционната е без особен смисъл и обречено.За сведение, недостига на работни места и квалификация в Унгария, въпреки „успехите“ на Орбан, е на рекордно равнище в Източна Европа. Въпреки антиимиграционна реторика, Унгария се опитва от години да стимулира имиграция на унгароезично население, но без особен успех. Тя разчиташе да привлече повече от 1 милион етнически унгарци. Реалните постижения за една десета. По оценка на различни институции – недостигът на работна ръка – както неквалифицирана, така и особено на квалифицирана, надхвърля 200 хиляди души. Това се отразява на инвестиционния процес, в това число основно и на Преките Чуждестранни инвестиции, като редица проекти се изнасят от страната, именно поради недостиг на работна ръка и квалификация.  През 2018 година водещите инвеститори Германия и Великобритания има отрицателен нетен инвестиционен поток.Последните данни за март 2019 година сравнение с март 2018 са за спад от 195% !? Брутният вътрешен продукт през 2019 година фактически е на равнището преди кризата от 2008 година.В този смисъл между въпросите на развитие и имиграцията има пряка връзка.