NovayaGazeta.ru: КОМЕНТАРИ „Основният идеал е смяна на властта в Русия“

NovayaGazeta.ru: КОМЕНТАРИ  „Основният идеал е смяна на властта в Русия“

ИНФОРМАЦИЯ / ДЕЗИНФОРМАЦИЯ / КОМЕНТАР НА БА

________________________________________________________________________________

NovayaGazeta.ru: КОМЕНТАРИ

„Основният идеал е смяна на властта в Русия“

Това, което експертът от ФСБ смята за екстремизъм във видео блога на Егор Жуков

 

Документ на Федералната Служба за Сигурност

 

Федерална служба за сигурност, Център за специална техника, Институт по криминалистика

 

Експертно мнение

№ 3/458. Съставено на 01 септември 2019 г. в Москва

Експерти: A.P. Коршиков, А.М. Osokina

.

Експерти от Института по криминалистика на Центъра за специална техника на ФСБ на Русия Александър Петрович Коршиков (висше образование, кандидат на физическите и математическите науки, експертна специалност – езикови изследвания, заемана длъжност – водещ експерт, продължителност на експертната работа над 25 години), Осокина Анна Михайловна (висше образование, експертна специалност – цялостен анализ на говоримия език, заемана длъжност – водещ експерт, експертен опит от 16 години) въз основа на решение от 22 август 2019 г. За особено важни случаи при председателя на Следствения комитет на Руската федерация генерал-майор Р. Габдулин през периода от 16:00 ч. от 29 август до 18:00 ч. на 1 септември 2019 г. в офиса на Института по криминалистика на Центъра за специална техника на ФСБ на Русия проведоха цялостна съдебномедицинска експертиза въз основа на предоставените материали

….

ЛИНГИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ (ПРОВЕДЕН ОТ ЕКСПЕРТ А. П. КОРШИКОВ)

 

  1. Обектите на изследването са видеозаписи на обръщение към аудиторията от Жуков Е.С. като част от поддържането на един публичен канал на уебсайта на видео хостинга „Youtube“, така че всеки потребител да има възможност да се запознае с всички призиви на Жуков Е.С. <…>

 

В резултат на лингвистичния анализ беше установено, че темите на изследваните обръщения Жукова Е.С. формират единно семантично поле, свързано с обсъждането на идеята за отхвърляне на сегашното правителство като източник на беди на населението, необходимостта от борба с него и формите на тази борба; <…>

 

<…> В обръщенията на Жуков Е.С. ясно се проследява мотивът за политическа омраза или враждебност към настоящото правителство (при езиковото изследване мотивът за политическа омраза или враждебност се отнася до нетолерантното отношение, изразено в текстовете към определена група хора поради несъгласие с техните политически възгледи и дейности). Тя се реализира в множество изявления, съдържащи, inter alia:

 

Приписване на враждебни действия на сегашното правителство по отношение на всякакви групи лица;

създаване на отрицателен образ на сегашното правителство (което се изразява например от наличието на неговите обобщени характеристики като враг, източник на зло, вреда);

обяснение на проблемите, бедствията, бедствията на всяка група хора чрез целенасочените дейности на правителството;

израз на желание за извършване на действия в ущърб на сегашното правителство;

обиди към представители на настоящото правителство. <…>

В обръгщенията си Жуков Е.С. се съдържат призива за борба с настоящото правителство в Русия.

 

Коментар на БА

 

Тази публикация на Новая Газета удостоверява качествено ново равнище на борбата с инакомислие в Русия, която преследва и криминализира всяка публична изява, която може дасе тълкува като критика или призив за промяна на властта.

Не е чудно, че в България също все по-често се възприема линията на оправдаване на всяко критично действие към органите на властта като „опит за преврат“ или „за сваляне на правителството“.