Tsardgrad.tv: Шефът на ФСБ назова „инструмента“, с който Западът „разклаща“ ОНД

Tsardgrad.tv: Шефът на ФСБ назова „инструмента“, с който Западът „разклаща“ ОНД

ИНФОРМАЦИЯ / ДЕЗИНФОРМАЦИЯ / КОМЕНТАР НА БА


Tsardgrad.tv: Шефът на ФСБ назова „инструмента“, с който Западът „разклаща“ ОНД

 

Западните страни започнаха активно да се опитват да дестабилизиратситуацията в страните от ОНД, заяви директорът на ФСБ Александър Бортников. Според него се използват все същите начини –  опитват се да упражняват влияние чрез неправителствени организации.

Изказвайки се на заседание на Съвета на ръководителите на сигурността и специалните служби на ОНД, ръководителят на ФСБ на Русия Александър Бортников обяви нарастващите опити на Запада да подкопае вътрешната ситуация в страните от ОНД.

Според него неправителствените организации се използват за тези цели. Бортников подчерта, че това е “традиционен инструмент” за подобни интервенции, и нарече такова въздействие разрушително.

 

Коментар на БА

Откровенията на Бортников не са нищо ново. Кампанията срещу НПО сектора е от повече от десет години, като най-активната фаза мина през обявяването на по-голямата част от тях за „чуждестранни агенти“ и напоследък закриването им през решението на съда. Във всеки от тези случаи ФСБ предоставя справка в съда, която подкрепя тезата за противодържавна или дейност застрашаваща националната сигурност.

Фактът, е шефът на ФСБ го прави на форум на държави с автократични тенденции, идва само да покаже, че тези държави имат общи знаменатели на ценности и репресивните им органи обменят информация и опит при противодействието срещу НПО сектора.