ЕС  разделен по отношение разширяването на Западните Балкани

ЕС разделен по отношение разширяването на Западните Балкани

По време на срещата на външните министри на ЕС в София не се постигна съгласие, дали целта за  присъединяване на Сърбия и Черна гора към блока до 2025 г. е реалистична и разумна, пише EU Observer. Унгария и Австрия призовават ЕС да започне да интегрира Западните...
Признавайки реалностите за Косово

Признавайки реалностите за Косово

За 10-годишнина от обявяването на независимостта на Косово,  косовският изследовател  James Ker-Lindsay публикува свой анализ в електронната медия Balkan Insight, в който се посочва, че Белград и Прищина доведоха до патова ситуация въпроса за признаването на Косово....

EU divided over Western Balkan enlargement

During a meeting in Sofia, EU foreign ministers disagreed over whether the 2025 target date for the accession of Serbia and Montenegro to the bloc is realistic and reasonable, EU Observer reports. Hungary and Austria are calling for the EU to begin integrating the...