Икономическото възстановяване на Русия продължава да бъде предизвикателство

Икономическото възстановяване на Русия продължава да бъде предизвикателство

От месеци се твърди, че  Путин  е подготвил нов икономически модел  за Русия, но засега руското икономическо възстановяване остава една смесица с ниско ниво на доверие от  потребителите и бизнеса, като държавните субекти потискат развитието на конкурентни компании в...
Спирането на рецесията в Русия беше краткотрайно

Спирането на рецесията в Русия беше краткотрайно

JPMorgan Chase&Co. в свое становище казва, че Русия вероятно е претърпяла техническа рецесия – две последователни тримесечия на свиване – през втората половина на 2017 г., съобщи  Bloomberg. Независимо от по-високите цени на петрола и ръст на руската...

Russia’s break from a recession was fleeting

JPMorgan Chase & Co. says Russia probably suffered a technical recession — two consecutive quarters of contraction — over the second half of 2017, Bloomberg reports. Despite higher oil prices and Russia’s economy still growing relative to a year earlier,...