Жълтите жилетки тръгват по пътя на антисемитизма

Жълтите жилетки тръгват по пътя на антисемитизма

От самото начало на феномена ‘жълти жилетки’ имаше наблюдатели, които вярваха, че поне някой от тези които причиняваха насилие (les casseurs) бяха Mюсюлмани. Това вече е очевидно, след като протестите тръгнаха решително по пътя на антисемитизма. Мeйнстрийм медиите...

Yellow Vests Turn Anti-Semitic

There were always some observers of the ‘yellow vest’ phenomenon that were suspicious that at least some of the thugs involved in wanton violence (les casseurs) were Muslim. This has now become clear, as the protests had veered off into violent anti-Semitism. The...
Нова ЕС коалиция торпедира френско-германският проект за европейски бюджет

Нова ЕС коалиция торпедира френско-германският проект за европейски бюджет

През последните дни една нова коалиция от осем северно-европейски държави, водена от Холандия и наречена Новата ханзеатска лига тихо, но ефективно ликвидира френско-германският проект за европейски бюджет. Това не само слага край на високите амбиции на Макрон, но може...

New EU Coalition Defeats French-German Budget Proposal

Over the past few days a new EU coalition dubbed the New Hanseatic League made up of eight northern European nations led by the Netherlands has quietly but effectively defeated the French-German proposal for an European budget and a bailout fund among others. This not...