Руското село може да изчезне до десетина години

Руското село може да изчезне до десетина години

Според московския център за политически и икономически реформи, ако сегашните темпове на обезлюдяване и затваряне на важни институции (училища, болници) в руското село се запазят, то самото село като институция може да изчезне до десетина години.   Оригиналната...