Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

This entry was posted in Bulgaria and tagged , , , , , , , , , by Momchil Doychev.

About Momchil Doychev

Доцент по политически науки, доктор по философия Момчил Дойчев е преподавател в департамент "Политически науки" на Нов български университет. Занимава се с темите: "Преходи към демокрация", "Управление на конфликти", "Политическата коректност и безграничната толерантност като антидемократични идеологии", "Власт, свобода и сигурност" и др.

One thought on “Парадоксите в българското политическо съзнание

  1. Терминът и мисленето са погрешни . Не става въпрос за колективистични и индивидуалистични култури , а за йерархия, за разликата между екип и глутница . Като изключим разни социопати и психопати , човекът е стадно, колективно животно , но какви ще са отношенията , каква ще е йерархията е въпрос на култура и история .Имаме йерархия от ценности и йерархия от личности . Патриархалната култура е йерархия на личности , която прераства в йерархия на институции и централизирана имперска власт. Най близки примери до нас географски и исторически са Османската империя и Руската империя. Българското общество също е патриархално от основаването на държавата . Прабългарите са донесли и наложили този модел и съществуването в езика на множество думи за разнообразните роднински връзки го доказва . При славянските и немските народи това не е така . Там вождът е пръв между равни , те не са толкова патриархални . Темата е много голяма

Abusive, racist or obscene comments are prohibited on BulgariaAnalytica.org. Comments containing inappropriate content and comments undermining the authority of the authors and other users are also prohibited. Additionally, BulgariaAnalytica does not allow comments containing spam, advertising, false advertising or promotional activity.

Leave a Reply