Views:1286
Russia flag.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

This entry was posted in The Region by Иво Маев.

About Иво Маев

Иво Маев е политолог, ангажиран с медийни проекти в Европа, както и с локални граждански и политически инициативи извън София. Държи на политическата памет, на документите и историческите аналогии. Застъпва тезата за ограничено участие на интелектуалците в политиката.