Прочетено:1565
Улица по протежение на форума

  Никополис ад Иструм е основан от император Траян през 106 г. от н.е. в чест на победата му над даките на север от Дунава. Намира се в близост до днешното село Никюп, чието име произхожда от римския град с подобно наименование. Първите археологически разкопки в Никополис ад Иструм са извършени през 1900 г. от френския археолог Жорж Сьоре. Редовните разкопки започват през 1975 г., а от 1985 г. насетне с археологическите проучвания на града се заема българо-британски екип от археолози. Един от най-завладяващите предмети, открит случайно близо до Никополис ад Иструм, е бронзова глава от статуя на император Гордиан III, изложена понастоящем в Националния археологически музей в София. Наскоро фондация „Америка за България“ предостави безвъзмездна помощ за запазването на надписите, открити във форума на града.   Никополис ад Иструм се е