Прочетено:1925
marzel bg

  „Като от огън се боя от онези пари, които не са спечелени с пот на челото.” О. Балзак, „Братовчедът Понс”   „Като си умен, къде са ти парите?” – пита един мой богат (парично, само парично богат) романов герой някакъв беден (отново парично и само парично беден) интелектуалец. Въпросът е, разбира се, ироничен. Хора, които отъждествяват умността с имотността, са ми природно непонятни и чужди. Което ще рече, че и аз съм им природно непонятен и чужд, че сме си чужди, отчуждени взаимно. Доколкото всяка взаимност е нещо конструктивно и допринася за хармонизиране на битието, не ги виня. Свободата, на която се радваме вече от четвърт век насам, има много и разнородни измерения – тя включва несъмнено и свободата да се печелят пари. И макар това да не е