Прочетено:1649
europa

На 25ти март 1957 г. шест европейски страни подписват Договора от Рим – събитие, положило началото на Европейския съюз. Договорът предоставя на европейските граждани четирите основни свободи (свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги), които, в съвкупността си са обет никога повече да не

Прочетено:935
Moroccan-Migrants-700

За съжаление този текст не е достъпен на български, моля преминете към английската версия на сайта.