Лагер за обучение в науката за данни

Лагер за обучение в науката за данни

Wikipedia_developers_discuss_features 1

 

Българите наистина могат да постигнат много и да влязат в света на изкуствения интелект (ИИ), но това не може да стане изведнъж, като с магическа пръчка. Никой не е в състояние да направи това. При най-добрия вариант на такъв скок напред, ако има отговорна комисия (да речем, една неправителствена организация), ангажирана с насърчаването на ИИ, тя може да зареди с ентусиазъм и да сподели най-добрите практики. В най-лошия случай, комисията ще загуби безкрайно дълго време в планиране, срещи и погрешни ориентири. Както се казва във вица, камилата е кон, проектиран от комитет.

 

Wikipedia_developers_discuss_features 1

И за да радвижа нещата, предлагам една малка инициатива, която се нуждае само от шепа поддръжници. Предложението ми е за организирана форма, нещо като лагер за обучаване на учени, работещи с данни. Лагерът ще предлага точно шест курса на обучение:

  • ▲ Програмиране на езиците Python или R. Това са най-предпочитаните от специалистите езици – Python за машинно обучение и R за статистика. Те са сравнително лесни за превод помежду си, подобно на български и руски език, в сравнение с английски спрямо китайски, напр., така че не е необходимо да се овладеят и двата.
  • ▲ Математическо оптимиране. Как да се формулират целите като обективни функции и да се максимизират в условията на различни видове ограничения.
  • ▲ Статистическо обучение. Как да се модифицира оптимизацията в условията на случаен шум и несигурност, и да се смесва разчитането на минал опит с експерименти, за да се научи нещо ново.
  • ▲ Обучение в Data munging. Как да се събират, чистят и обработват огромни маси от данни.
  • ▲ Клауд услуги. Как да се възползваме от различните клауд услуги и все по-разширяващия се масив от услуги, предлагани в мрежата.
  • ▲ Особености, свързани с английския език. Как да общуваме в нетехнически условия с повечето други колеги и клиенти.

 

Всеки курс ще има най-малко един инструктор. Наричам ги „инструктори“, а не „преподаватели“, за да подчертая, че тяхната цел не е да изнасят лекции. Инструкторът обяснява целите на курса, организира обучението, помага при решаването на задачите и насърчава напредък. Самото учение ще се предлага онлайн, с курсове от Udemy, Корсера и други. Всеки курс ще предлага най-малко две опции за онлайн курсове, така че обучаващите се да могат да изберат стила, който им харесва най-много, за да може лагерът непрекъснато да експериментира с нови подходи. Инструкторът ще насърчава обучаващите се да отговарят на въпросите на другите, защото най-добрият начин да се научат е като се опитат да научат някого другиго, но ще помага пряко, когато е необходимо. Инструктурите ще са администратори на заключителните изпити, тъй като обучаващите се ще трябва да ги държат в класните стаи, под наблюдение, за да се предотврати онлайн измама. Изпитите ще включват и устен изпит, пред външен експерт в областта, за да се осигури допълнителен контрол на качеството.

 

За дипломирането ще се изискват две допълнителни постижения. Първото е стаж в компания в областта, със задоволителна оценка на стажанта. Вторият е практически проект, за да се покажат познанията на студента. Надяваме се, че тези две постижения ще се припокриват, тъй като стажът предполага практически проекти и усъвършенства познанията. Липсата на стаж не бива да пречи на обучаващ се, който има новаторски идеи и жажда да ги развива.

 

Цялата програма не трябва да отнема повече от 9-12 месеца редовно обучение, включително стаж или две години задочно обучение. Работодателите изпитват такъв глад за квалифицирани учени в работата с данни, че завършилите би трябвало да могат бързо да намерят добри работни места, независимо дали са завършили университет. Съдейки от опита на други места, много стажове вероятно ще доведат до пълен работен ангажимент в същата фирма.

 

Перспективата за бързо обучение с незабавна работа би трябвало да се хареса, особено на поколението на хилядолетието. Университетските такси са се увеличили много по-бързо, отколкото общите перспективи за работа за възпитаниците им. Нашият лагер ще предостави бързо, стимулиращо и забавно обучение. В наша полза е, че ИИ фирмите са склонни да оценяват и награждават творчеството.

 

Нашият лагер би трябвало да допадне най-много на три вида студенти. Първите са наистина будни гимназисти, които искат да оставят своя отпечатък в света и да работят с най-новите живи форми на ИИ. Вторите са опитни програмисти, които искат да се преквалифицират към големите данни. Третите са икономисти, медицински изследователи и други учени, които искат да подобрят своите умения в анализа на данни.

 

По-голямо предизвикателство ще е осигуряването на добри инструктори. Аз съм предпазлив относно наемането на опитни преподаватели, защото те са по-склонни да изнасят лекции, а не да обучават в умения. Изборът на опитни инженери вероятно е по-уместен от психологическа гледна точка, но обикновено техническите им умения са остарели за нашите нужди. Младите специалисти , завършили висше образование в сферата на ИИ, имат технически умения, но те са твърде малко на брой и са много търсени, за да разчитаме, че ще приемат участие в проекта ни. За щастие, не ни е много грижа да спазваме стриктно правилата – просто трябва да намерим няколко изключения. Ако мислите, че сте такова изключение, моля да ме уведомите.

 

Най-голямото предизвикателство е да се плаща добре на добрите инструктори. Това е общ проблем за менторите, тъй като успехът кара протежетата да се главозамайват и те мислят, че са постигнали всичко сами. В идеалния случай, лагерът и инструкторите трябва да имат равни заслуги със своите ученици, така че те могат да споделят успехите им, без да нарушат техните свободи. Въпреки това, тези договори не са лесни за написване и изпълнение.

 

В резултат на всичко това, добрите училища трябва да се самофинансират или чрез висока такса за обучението и / или с подкрепа от дарители. Трудно е да се започне нещо и става все по-трудно. Надяваме се, че някой от четящите настоящия текст, оценява потенциала и има средства за подпомагане на това начинание. Може би някой от съществуващите университети има желание да навлезе в тази сфера. Или разрастваща се компания, която иска да делегира част от своите нужди за обучение и преквалификация в областта на анализа на данни.

 

Позволете ми да завърша на оптимистична вълна. Един добре управляван лагер за обучение в науката за данните вероятно ще донесе повече печалби в заетост на лев и ще постигне това по-бързо, отколкото всяка друга инициатива. Този проект може да бъде огромен стимул за разширяване на бизнеса, свързан с ИИ в България. Това може да повиши международния престиж на страната и да донесе голямо признание за нея.

 

От Кент Осбанд

 

Превод от английски език: Саша Николова

Оставете коментар

Още
За съвременната македонска идентичност

За съвременната македонска идентичност

Тя не е национално-демократична, а националистическо-тоталитарна   Съвременната македонска идентичност е „въобразена“ и съответно „конструирана“, по известното определение на Бенедикт…
ПО ДИРИТЕ ХРИСТОВИ

ПО ДИРИТЕ ХРИСТОВИ

  Странни, непонятни и странни са ми долитащите тези дни от всички посоки благопожелания за весела Коледа. Рождество Христово е…
НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С ДОСТОЙНСТВО

НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С ДОСТОЙНСТВО

  Разумът е даден на човека, за да живее разумно, а не само да вижда, че живее неразумно. Висарион Григориевич…