Какво всъщност празнуваме на 3 март?

Какво всъщност празнуваме на 3 март?

Къщата-Сан-Стефано-700x304

Статията беше публикувана за пръв път в atlantic-council.bg на 02/03/2018.

Датата на  националния празник на България трябва да бъде сменена

 

Наистина, какво празнуваме като наш национален празник?

Ако се вярва на пропагандните материали, богато и широко разпространявани от т.нар. „ Национален инициативен комитет за честване на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.)“ честваме краят на една война и „възстановяването на българската държавност“, някак свенливо и между другото.

 

Краят на една война е достойно да бъде честван – защото означава край на насилието, варварството, масовото убийство на хора. Но защо трябва да честваме като национален празник краят на една война – събитие, свързано с подписването на предварителния протокол за мир от Сан-Стефано, в което не участва нито един българин? Защо трябва да честваме като наш национален празник краят на войната между две империи , борещи се да си поделят българските земи, господството или поне влиянието върху България?

Според друго, много по-широко обяснение, ние честваме „края на освободителната война“. Защо тази война е освободителна? Кого е освободила? До колко го е освободила и как го е освободила?

Отговарят – „освободила е българският народ от робство“. Целият народ ли? Явно не целият, щом Русия ни взема Северна Добруджа за да я размени с румънска Бесарабия, на Сърбия дава Нишката област, а българските земи на юг от Чепеларе и Арда остават под османска власт.

 

Освобождаване от робство?

 

Добре, нека сравним положението на българите в Османската империя в последната мирна година преди началото на войната дори не с положението на руските поданици по същото време (защото наистина те току що са били освободени с царски указ от крепостно робство (юридически но още не и фактически – фактически става чак през 1964 г.!), а с положението на българите  една година преди рухването на „най-справедливия и свободен обществен строй“ – руския (съветския) комунизъм. Ще добавим, че все пак тогава положението на българите е малко по-добро от положението на „съветските хора“.

 

ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ В КРАЯ НА ОСМАНО-ТУРСКИЯ И КРАЯ НА СЪВЕТСКО-КОМУНИСТИЧЕСКИЯ  ПЕРИОД  В БЪЛГАРИЯ

 

ПРАВА В КРАЯ НА ОСМАНО-ТУРСКИ ПЕРИОД В КРАЯ НА СЪВЕТСКО-КОМУНИСТИЧЕСКИ ПЕРИОД
ПРАВО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ДА НЕ
ПРАВО НА ЧАСТНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ДА НЕ
ПРАВО НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАСПОРТ ДА НЕ
ПРАВО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ ДА НЕ
ПРАВО НА СОБСТВЕНА ЦЪРКВА ДА НЕ
ПРАВО НА ОБЩИНСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ ДА НЕ
ПРАВО ЗА СВОБОДНО ИЗДАВАНЕ НА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ ДА НЕ
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АНГАРИЯ ДА НЕ
ПРАВО НА КРИТИКА КЪМ ВЛАСТТА НЕ НЕ
ПРАВО НА СОБСТВЕНА НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА НЕ НЕ
УСЕЩАНЕ ЗА ЛИЧНА СВОБОДА НЕ НЕ
ПРАВО НА НОСЕНЕ НА ОРЪЖИЕ НЕ НЕ

 

След тези неоспорими данни е логично да запитаме: Ако сме били роби, то кога е било това – при „турското робство“, или при съветско-комунистическата „свобода“?

Но да минем по-нататък. Възпитани сме, че Русия ни е освободила от турско робство и целта на войната е била именно тази – да освободят „братята славяни“ от турско робство.

 

Така ли е в действителност?

 

Всеки попрочел историческите документи би отгатнал веднага, че Руската империя се бори не за освобождението на православните братя-славяни, а за да си осигури геополитически плацдарм за превземането на Цариград и контрол над Проливите. Това е толкова политически реалистично, че даже не си струва да се доказва. И все пак нека цитираме висш руски държавен служител:

„… Под секрет ще ви кажа, че (войната) не е била заради някакви си братушки. Нашата задача беше да прочистим пътя до известен пункт, в косвен смисъл ние постигнахме това, но в Берлин ни преградиха този път, следователно сме длъжни да го постигнем с други средства…“ – пише директорът на Азиатския департамент (тайната полиция на Руската империя) Мелников в писмо през 1881 г.

Последното, което би желала империята, справедливо наречена „тюрма на народите“ е да се постигне една обединена, независима и силна България в нейните естествени етнически, исторически и геополитически граници.

Затова и протоколът от 3 март 1878, подписан в Сан Стефано“, няма абсолютна никаква международно-правна стойност. Свидетелства архиепископ Методий Кусев:

„Явно ставаше, че Св. Стефанска България беше образувана голяма само на „книга“. Беше голяма, за да има какво да се отстъпва, какво да се отрязва. Когато се оповести договорът за Св. Стефанска България, австро-унгарският посланик казал на Негово Блаженство Екзарха, че новообразуваната със Св. Стефанския договор държава е за Русия.“

Точно така е – голяма ( и невъзможна!) България, но само като част от Руската империя.

Подписването на предварителния протокол за мир в Сан Стефано

Сан-стефанският мит се поддържа вече 140 години но не с оглед българските, а с оглед на руските имперски интереси.

Защото смисълът на предварителния договор е да остави Сан-Стефанска България под фактическа безсрочна руска окупация и да я държи в подчинение като протекторат до окончателното и присъединяване към Русия. По същия начин преди това Империята „освобождава“ Грузия, Украйна, Крим, Молдова, Полша, Финландия…

Империята, се представя като „освободител“ с простата цел – вменяване на задължение на българския народ за вечна благодарност и признателност към нея, т.е. към  новия поробител.

Протоколът от Сан Стефано си представя окупираната „руско-дунавска област“ като „Задунайска губерния“ на Руската империя. И това българите са започнали да го осъзнават веднага след „Освобождението“, виждайки за какво работят руските генерали и администратори в новосъздадените български институции. А напълно се разбира, когато Руската империя скъсва отношенията си с България след Съединението и насъсква „братска“ Сърбия да ни нападне в гръб.

Защото, както се изразява тогава руският шовинист и българомразец Аксаков:

Всяко тържество на България е смърт за Русия“.

Да, но българските патриоти ще ви отговорят, че ние честваме Сан-Стефанска България – националния идеал , към който трябва да се стремим и който следва да тачим. И ни показват широките граници на „Велика Свети-Стефанска България“, които Русия безкористно ни била дала!

Жалко е, че Сан-Стефанският мит, произведен за международно, но най-вече за вътре-българско ползване, продължава да омайва въображението и замъглява съзнанието на много българи, пленени от кръчмарски „патриотизъм“ (България на три морета! – но ако ги питаш кои са тези морета – не знаят!)

Всъщност България се възстановява юридически като държава не на 3.03.1878 с един протокол без никаква международно-правна стойност, а на 13.07.1878 г. с решенията на Берлинския конгрес. Това Русия е договорила много преди започването на войната с другите заинтересовани велики сили – Великобритания и Австро-Унгария. Решено е България да е между Дунав и Балкана, а Румелия (Тракия и Македония) да останат под османска власт.

Сан-Стефанска България не е създадена с българско участие и никога не е съществувала на практика.

 

Сградата в която е подписан Сан Стефанския протокол на 19.02.1878г. / 3.03.1878г н.с./

 

Доказателство за това е фактът, че дори към 13.07.1878 г. не са овладени, т.е. окупирани от руската армия нито Североизточна България с крепостите Варна-Силистра-Русе- Шумен, нито северозапада с крепостта Видин, нито Македония, нито Беломорието. Сърбите са окупирали долината на Морава и са стигнали до Брезник и Сливница. За какво българско освобождение става дума , та даже на „целокупна България“, когато Русия ни взема Северна Добруджа, подарява Нишката област на Сърбия и оставя Южните Родопи на Османската империя? В същото време „за компенсация“ ни „подарява“ области населени предимно с гърци и албанци. Забранява български представители да дойдат в Берлин и смята да организира княжеството ни по свой образ и подобие като „задунайска губерния“, подобно на Финландия. И добре, че е имало българи като Александър Първи, Стефан Стамболов и др. истински патриоти та тези планове се провалят.

 

Друго би било, ако Русия просто изпълнеше решенията на Цариградската посланическа конференция за българските граници, които всички нейни западни съюзници в тази война вече са признали. България, макар и разделена на две части, обхващащи Мизия, заедно с цялата Нишка област и цяла Добруджа, централна Тракия и Вардарска Македония не би могло да бъде отречена така лесно от Западните сили. Дори да бе с много по-ограничена автономия в рамките на Османската империя, тази почти „целокупна България“ би била най-справедливо решение на „Източния въпрос“. Това би създало и по-силно и благотворно  западно влияние върху нас и това би балансирало силното руско влияние. Но това очевидно съвсем не е било в интерес на Руската империя, защото нейна цел си остава не българската свобода, а контрола над Цариград и Проливите.

 

А кои влизат в този т.нар. „национален“ инициативен комитет, под патронажа на президента уж на всички българи? Само комунисти, леви олигарси, русофили и агенти на комунистическите тайни служби, служили на Русия, а не на България! Или , казано откровено, ясно и конкретно – само хора, работили и работещи против българските национални интереси и яростно защитаващи руските имперски интереси у нас!

 

В този „инициативен комитет“, под патронажа на президента целенасочено и съвсем откровено са вкарани,  както пише Огнян Минчев,  „само и единствено представители на едната страна в българския обществен дебат – проруската, евразийската, евроскептичната, антизападната… Нещо повече – в този „инициативен комитет“ превес имат откровените представители на руската пета колона в България, тези, за които руския национален – имперски интерес винаги е имал приоритет пред българския национален интерес. Тези, които след Русия евентуално биха се съобразили и с българския интерес, ако той не противоречи на инструкциите от Москва.“

 

Без съмнение без тази война България нямаше да възстанови своята държава. Но това става не на 3.03. и даже не на 13.07.1878, а едва когато нашите деди създадоха европейска конституция и изградиха демократичните политически институции.

Затова е национално-отговорно да сменим датата на този измислен с оглед на чужди интереси национален празник.

Нека 22.09. – денят на Независимостта бъде такъв празник, заедно разбира се с 24 май и Денят на Съединението. Те заслужават това, защото са чисто български празници, заслужаващи почит и уважение.

 

Това не отменя нашето задължение да почитаме и паметта на загиналите в битките за България близо 12 000 руси, украинци, поляци, финландци, румънци, белоруси, грузинци…

 

Но това е човешка почит към жертвите на войната, а не към империя, която се бори за съвсем други цели.

 

 

От Доц. д-р Момчил Дойчев

Оставете коментар

Още
Залози и рискове в проекта Турски поток

Залози и рискове в проекта Турски поток

Любимият проект на премиера Борисов – Балканският газов хъб получи допълнително внимание, след разговорите му с президента Тръмп. Не съм…
Посещението на премиера Борисов във Вашингтон в контекста на транзакционната външна политика на Тръмп

Посещението на премиера Борисов във Вашингтон в контекста на транзакционната външна политика на Тръмп

  Напоследък се говори много за връщане към баланс на интересите на големите сили и сфери на влияние. Транзакционната външна…
Нечестната игра на аукциона за слотове през 2020 на терминала Ревитуса - последствията

Нечестната игра на аукциона за слотове през 2020 на терминала Ревитуса - последствията

Миналата седмица българският премиер инспектира напредъка в работата на интерконектора Гърция-България, като отбеляза, че това е знаков проект за енергийната…