Пръв износ на украински газ – слуховете за смъртта на украинската ГТС се силно преувеличени

Пръв износ на украински газ – слуховете за смъртта на украинската ГТС се силно преувеличени

gaz

За пръв път от 15 години, вчера на 30 януари,  бе осъществен износ на украински газ за ЕС. Частната компания TAS Energia Krainy успя да реализира експорт за Словакия. Обемите са тестови, представителни, но транзaкцията има голямо значение.

 

Първо, тя е ясен сигнал, че Украйна успешно решава проблемите с вътрешните си газови баланси, реализира устойчив ръст на собственият си добив, който заедно с диверсифицирания си внос дават достатъчна ликвидност, която да обезпечи либерализация на пазара и сигурност на транзита.

 

Второ, този износ става през високия сезон зимата, което е показател за равнище на самоувереност, на зрялост на пазара на капацитети и доставки. При това става реч не само и толкова за дългосрочните договори, а за къса търговия, която би могла потенциално да покрие не само национални, но и регионални пазарни дисбаланси.

 

Трето, износът е осъществен от малък играч, а не от Нафтогаз или европейски газов гранд. Сам по себе си този факт говори, че динамиката на пазарите и на газопреносната система на Украйна ще се определя не толкова от традиционните партньори на Газпром в Европа, върху които той има влияние, а от множество нови компании, които демонстрират по-гъвкав подход.

 

Четвърто, свалянето на забраната за износ е знак към големите европейски играчи, че на транзита през Украйна де факто се регулира от законодателството на ЕС, което гарантира сигурността на транзита, на вход и изход от системата. Европейските компании, ако желаят, могат да купуват руски газ на източната граница на Украйна, да го продават в страната, да го складират в подземните газови хранилища в западната част на страната и така да си балансират газовите си доставки за ЕС – тоест да изместят Газпром от монополната му роля.

 

Досега украинското правителство, под различни претексти, успяваше да препятства свободния износ на газ от Украйна, което нанасяше силен репутационен удар върху възприятията за нея като транзитна страна.

 

Пето, износът на украински природен газ за Словакия, показва, че двата газови оператора – Юстрийм и Укртрансгаз, са успели да изработят и приложат работеща договорна база и система за трансфер на газ през граница, включително системи за сетълмент, митническия режим и за измерване.

 

Оценката за значимостта на малката транзакция на TAS Energia Krainy, трябва да се разгледа в контекста на преговорите за продължение на транзитния договор с Газпром, който изтича на 31 декември 2019. Проведените на 21 януари т.г. преговори на междуправителствено равнище, с участието на ЕК, говорят, че Кремъл постепенно, бавно и болезнено осъзнава последствията от отсъствие на договор за украински транзит и границите на „успеха“ в стратегията за заобикаляне на Украйна.

 

Преговорите между Укртрансгаз и Газпром за нов договор за транзит за следващите 10 години, се очаква да продължат на техническо равнище, тъй като и двете страни намират намесата на „политици“ за контрапродуктивна.

 

Както заяви министърът на енергетиката и въгледобивната промишленост на Украйна Игор Насалик: „перспективите са добри, но в енергийния сектор, ако чуете нещо по-различно, веднага се активират външните сили а средата агресира, за да направи всичко възможно за блокиране на преговорите „.

 

Всяка зима поред доказва, че изпълнението на договорите по доставка на газ за Европа през зимния период и възможностите за задоволяване на пиково потребление, при високи цени, е на практика немислимо без украинския транзит и подземните газохранилища на Украйна.

 

Ако Газпром не нагнетява газ в ниския сезон и не си осигури възможност да продава свои количества при пиково потребление, тази „свободна“ ниша ще бъде веднага заета от негови конкуренти. Много от тях могат да се ориентират към закупки на руски газ на укранско-руската граница или през някои от „заобикалящите“ потоци.

 

В този процес на „дрънкане“ на газовите оръжия, мнозина търговци предпочитат да избягват руския политически риск и пренасочват търговията си към газ извън контрола на Газпром. Премиите от задоволяване на пиково потребление са достатъчни атрактивни, за да насърчат навлизането на конкуренти на руския газов монопол в тази част от европейският пазар, която разчита на балансиране през Украйна.

 

Операцията по износ на украински газ за Словакия следва съответно решение на украинския регулатор – Националната комисия за регулиране на енергетиката, жилищното строителство и комуналните услуги.

 

Очаква се примера на украинската компания да бъде последван от други търговци и нови тестове за износ по други направление – за Унгария, Румъния и Полша.

 

Изпробването на системата през Румъния със сигурност ще предизвика ръст на интереса на търговци на газ от Южния газов коридор, които търсят възможност да внасят и изнасят газ през Украйна. Споразумение между румънския оператор Трансгаз и украинския Укртрансгаз, може да реши въпросът с трансграничния транзит, особено в случая на изграждане на нов газов интерконектор между Румъния и Украйна.

 

Повишеният интерес към транзит на газ през Украйна е свързан и със значително намалените входни и изходни тарифи за пренос на газ, които са в сила от началото на годината. Радикалното – двойно – съкращаване на тарифите засили интереса на редица търговци към възможностите за ангажиране на освобождаващите се от Газпром „евтини“ капацитети в преносната инфраструктура и в газосъхранението в целия регион. Вън от съмнение, евентуално оттеглянето на Газпром от Украйна, ще допринесе за усилването на конкуренцията, на повишаване на ликвидността и снижаване на пазарните дялове на руския газов монопол на пазарите на страните от Централна и Източна Европа.

 

Нарастват обемите търгуван газ на основната търговска платформа в Украйна – украинската виртуална търговска точка (UAVTP), които през 2018 г. възлизат на 44,4 млрд. кубически метра. Това е с 18% повече в сравнение с предходната година, като броят на регистрираните търговци на UAVTP е нараснал с 10% на годишна база до 367.

 

От гореизложеното следва, че слуховете за предстояща смърт на украинския транзит са преждевременни и силно разминаващи се с пазарните реалности.

 

От Илиян Василев

Оставете коментар

Още
Залози и рискове в проекта Турски поток

Залози и рискове в проекта Турски поток

Любимият проект на премиера Борисов – Балканският газов хъб получи допълнително внимание, след разговорите му с президента Тръмп. Не съм…
Посещението на премиера Борисов във Вашингтон в контекста на транзакционната външна политика на Тръмп

Посещението на премиера Борисов във Вашингтон в контекста на транзакционната външна политика на Тръмп

  Напоследък се говори много за връщане към баланс на интересите на големите сили и сфери на влияние. Транзакционната външна…
Нечестната игра на аукциона за слотове през 2020 на терминала Ревитуса - последствията

Нечестната игра на аукциона за слотове през 2020 на терминала Ревитуса - последствията

Миналата седмица българският премиер инспектира напредъка в работата на интерконектора Гърция-България, като отбеляза, че това е знаков проект за енергийната…