АРХЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ: НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ (НИКЮП)

АРХЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ: НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ (НИКЮП)

Улица по протежение на форума
Улица по протежение на форума

 

Бронзова глава на император Гордиан III
Бронзова глава на император Гордиан III

Никополис ад Иструм е основан от император Траян през 106 г. от н.е. в чест на победата му над даките на север от Дунава. Намира се в близост до днешното село Никюп, чието име произхожда от римския град с подобно наименование. Първите археологически разкопки в Никополис ад Иструм са извършени през 1900 г. от френския археолог Жорж Сьоре. Редовните разкопки започват през 1975 г., а от 1985 г. насетне с археологическите проучвания на града се заема българо-британски екип от археолози. Един от най-завладяващите предмети, открит случайно близо до Никополис ад Иструм, е бронзова глава от статуя на император Гордиан III, изложена понастоящем в Националния археологически музей в София. Наскоро фондация „Америка за България“ предостави безвъзмездна помощ за запазването на надписите, открити във форума на града.

 

Никополис ад Иструм се е състоял от две части, които са били защитени от крепостни стени. По-ранната римска част е била доста обширна, докато по-късната югоизточна част е била допълнително изградена през ранновизантийския период и е с много по-малки размери. Римският Никополис ад Иструм е обхващал площ от 21,55 хектара и се предполага, че населението му е било около 5000. Освен това, в близост е имало много села, вили, центровe за изработка на керамика и търговски средища. Градът е имал стратегическо местоположение на кръстопътя на важните римски провинциални пътища от Одесос към Сердика и от Нове на Дунава към Византион. Първоначално Никополис ад Иструм е бил разположен в границите на провинция Тракия, но през 193 г. от н.е. Той влиза в границите на провинция Долна Мизия. Поради факта, че много граждани на Никополис ад Иструм са били елинизирани хора, произхождащи от Мала Азия, официалният език в града бил древногръцкият. Имало обаче и граждани с латински имена, както и такива с тракийски произход, както е видно от надписите. Освен това в околностите на града живеели римски ветерани. В Никополис ад Иструм има открити свидетелства за следните териториални образувания (фили) или градски региони с имена: Аполония, Атина, Капитолин и Артемисия, наречени на боговете Аполон, Атина, Капитолийската триада и Артемида. Градът се е управлявал от Съвета на архонтите, председателстван от Протоархонт, от Була или от Градски съвет и Демос, или от Събрание. Имало е и Съвет на старейшините, наречен „Герусия”. Специална група от жреци са били натоварени с грижите за императорския култ. В града са били почитани много божества: Зевс, Хера, Атина, Херакъл, Асклепий, Дионис, Митра, Кибела и др. В Иструм са секли собствени бронзови монети, като на някои от тях са изобразени обществените сгради, храмове и укрепления на града. Засега са известни около хиляда различни видове бронзови монети.

 

Архитрав на Булетериона
Архитрав на Булетериона

 

Римският град е имал правоъгълна форма и е бил планиран според ортогоналната система на Хиподам от Милет. Улиците: кардини и декумани, са били ориентирани север – юг и изток – запад, били са покрити с каменни плочи и оградени с бордюри. Под уличната настилка е имало система за отпадъчни води с шахти и водопроводи от теракотни тръби. Правоъгълните инсули на града, всяка от които е заобиколена от четири улици, обикновено са с размери 30 на 70 м. Първоначално градът не е имал укрепителни стени – те са построени след 172 г. от н.е., по време на управлението на император Марк Аврелий, след опустошителното нашествие на костобоките в римските провинции на Балканите. Стените са изградени в опус квадратум, с четири порти и са били с височина 8 м. В ъглите на квадрата е имало четири кръгли кули, както и полукръгли кули по стените. Укрепителните кули били високи около 12 м. В наши дни северната порта и кардо максимус, който е започвал от там, са изцяло проучени и достъпни за посетители. Главната порта на града е била западната и се е наричала Порта Романа, тъй като била насочена към Рим. Декуманус максимус започвал от там.

 

Фронтон от саркофаг с Горгона
Фронтон от саркофаг с Горгона

 

Форумът е бил пешеходен и се е намирал в центъра на Никополис ад Иструм. Той е бил с размери 42 м на 41 м и е бил заобиколен от монументална йонийска колонада. Пътят към форума е минавал през монументални пропилеи в коринтски стил, построени в периода 145-161 г., по време на управлението на император Антонин Пий. Във форума е имало бронзови и мраморни статуи върху постаменти, а в центъра е била разположена конна императорска статуя. В източната и южната страна на форума, зад йонийската колонада, са били магазините. Булевтерионът се е намирал в северозападната част на форума. В сградата са открити редица надписи с официални укази от ІІ и началото на ІІІ в. от н.е. В югозападната част на форума е имало Одеон с капацитет до 400 зрители, а в северната част е била разположена римска базилика с три пътеки. На изток от форума се е издигала голяма обществена сграда. Според надписите, тя се е наричала „Термоперипатос”, или пешеходна зона с отоплителна система и е построена през 184 – 185 г. от н. е., по време на управлението на император Комод. В сградата са се помещавали множество магазини, а централната част е представлявала голяма двуетажна отопляема зала, използвана за разходки и срещи. Палестрата в Никополис ад Иструм е северно от форума, а обществените бани от III – IV в. от н.е. са в близост до северната порта на укреплението. Резервоарът на града се намирал на 200 м западно от укрепителната стена и водата се подавала през главния акведукт с дължина 28 км. Два по-малки водопровода от северозапад и редица кладенци в града доставяли допълнителни количества вода. Некрополът на Никополис ад Иструм е бил разположен от двете страни на северния път, водещ към Нове и около западния път, водещ към Сердика. Там има над 120 тумулуса. Богатите граждани са били погребвани в монументални семейни гробници и саркофази.

 

Изглед от птичи поглед на Одеона и част от форума
Изглед от птичи поглед на Одеона и част от форума

 

Никополис ад Иструм е забележителен исторически обект не само заради добре запазените си римски паметници, но и защото може да се счита за родното място на германската литературна традиция. През 348 г., готският епископ и мисионер Вулфила получава разрешение от император Константин II да се пресели от Мала Азия в Мизия, близо до Никополис ад Иструм, заедно със своите ариански последователи. След като се установява там, той създава готската азбука и превежда Светата Библия от древногръцки на готски език. Ръкописи с превода на Вулфила са оцелели през вековете и най-важният от тях е Кодекс Аргентум от VІ век от н.е., вероятно направен в Равена, който сега се съхранява в библиотеката на университета в Упсала в Швеция.

 

Кодекс Аргентум
Кодекс Аргентум

 

През 447 г. от н. е. Никополис ад Иструм е разрушен от хуните, но през VІ век, по време на управлението на император Юстиниан Велики, той е възстановен като мощна крепост, обграждаща казарми и църкви. По-голямата площ от обширни останки от римския Никополис ад Иструм обаче не е била населена отново, а ранновизантийската крепост е обхващала само 5,75 хектара в югоизточния ъгъл на града. В този период укрепеният град се превръща в епископска резиденция. Разрушен е по време на нашествията на авари и славяни в края на VI и началото на VII в. от н.е. и няколко века по-късно, през Х в., върху римските руини изниква средновековно българско село.

 

Улица по протежение на форума
Улица по протежение на форума

 

Никополис ад Иструм е бил един от важните римски градове на Балканите и е много добре запазен и достъпен за граждани, което прави мястото атрактивна туристическа дестинация.

 

От Никола Теодосиев, Софийски Университет

Оставете коментар

Още
ПО ДИРИТЕ ХРИСТОВИ

ПО ДИРИТЕ ХРИСТОВИ

  Странни, непонятни и странни са ми долитащите тези дни от всички посоки благопожелания за весела Коледа. Рождество Христово е…
НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С ДОСТОЙНСТВО

НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С ДОСТОЙНСТВО

  Разумът е даден на човека, за да живее разумно, а не само да вижда, че живее неразумно. Висарион Григориевич…
Няма кой да постави приоритети за лечение на психични заболявания

Няма кой да постави приоритети за лечение на психични заболявания

Не знам защо, но в днешната световна бутафория, преструваща се за загрижена в деня на Душевното Здраве, аз, посветил живота…