Кой иска да превърне евроатлантическа България в „черна дупка“, свличаща се към хаоса на Евразия

Кой иска да превърне евроатлантическа България в „черна дупка“, свличаща се към хаоса на Евразия

Огнян Минчев
Огнян Минчев

 

Превръщането на комплекс „Камчия“ в руска хуманитарна зона е срещу българската идентичност и национален интерес

 

Официалните планове на Москва да превърне комплекса в Камчия в „хуманитарен център“ – т.е. в изнесено разузнавателно звено от типа на това в Ниш – поставят българското правителство пред едно от най-важните решения, които са взимани от институциите ни през последните 30 години. В продължение на първата половина от тях – до приемането ни в НАТО и ЕС – в българското общество и държава се водеха ожесточени

 

спорове за геополитическата идентичност на нашата страна

 

Лансираха се какви ли не визии и теории – за „естествена неутралност“ на България между Изтока и Запада, за България като „мост“ между Европа и Русия, обслужващ известните стратегически планове за Европа „между Атлантика и Урал“ – т.е без присъствие на Америка, „визии“ за „снишаване“ – „да видим какво ще стане“ и т.н. Утвърждаването на българския път като визия за цялостна принадлежност към европейската цивилизация и атлантическата система за сигурност дадоха възможност на България – при поредица от неразрешени и до днес вътрешни и международни проблеми на наследена зависимост – да реализира сериозен икономически растеж, да утвърди значими, макар и недостатъчни реформи в своята институционална система и да се интегрира в света на демократичните и заможни нации. Зад гърба си оставихме напълно реалната опасност да се свлечем до статут на страна – периферия на постсъветското пространство, на евразийската мизерия и несигурност.
Със заплахата да допуснем превръщането на Камчия в изнесена на европейска и атлантическа територия разузнавателна база ние се свличаме обратно до статута на

 

„сива зона“ между Изтока и Запада,

 

между гарантираната сигурност на атлантическия свят и ревизионистичната неоимперска амбиция за разорение и обратно приобщаване на България и Балканите към зоната на евразийската диктатура, конфликт и нищета. Нещо повече – ако отстъпим пред претенциите на Москва за Камчия ние внасяме в българското общество разделение и конфликт, които окончателно ще осуетят възможността България да се стабилизира и развива като независима и цивилизована европейска държава. Пред очите ни и пред очите на българските институции се организира и нараства по размери и потенциал една нова пета колона на Москва, която все по-арогантно обслужва руските новоимперски интереси срещу националните интереси на България. Тези хора целенасочено обслужват евразийската имперска доктрина, утвърждаваща лъжата, че България е обедняла и съсипана благодарение на своето членство в ЕС и НАТО. За своите системни лъжи и разрушителна дейност те получават ордени от Кремъл, произнасят речи на покорство и благодарност, планират нови и нови оперативни мероприятия

 

срещу българската национална идентичност и национален интерес

 

Български политици и олигарси обслужват монополните амбиции на Москва в енергетиката, от десетилетия осуетяват създаването на енергийни алтернативи на руския монопол. В България съществуват анклави като пристанище Росенец, които не се намират под контрола на българската държава. Държавно олигархичните стратегии на Москва вихрят гигантска корупция в българската икономика и българската държава.
Ако отстъпим пред руския натиск за разузнавателна база на Русия в Камчия, на територията на НАТО и ЕС, ние ще изгубим изцяло привилегията на своята защита от институциите на западния свят. Ще се превърнем в сива зона – „черна дупка“, свличаща се към хаоса на Евразия. Ще изгубим правото да се определяме като независима държава – изобщо като държава. Ще останем аморфна територия, на която безчинстват местни и чужди олигарси, нямащи нищо общо нито с българската национална идентичност, нито с българския държавен проект – такъв, какъвто го познаваме от миналото. Имперските интереси на Русия са изцяло несъвместими с българския национален интерес, тяхното обслужване от български граждани, политици и институции е предателство спрямо България!

 

От Огнян Минчев

 

Коментарът е публикуван на фейсбук страницата на автора

Оставете коментар

Още
За съвременната македонска идентичност

За съвременната македонска идентичност

Тя не е национално-демократична, а националистическо-тоталитарна   Съвременната македонска идентичност е „въобразена“ и съответно „конструирана“, по известното определение на Бенедикт…
ПО ДИРИТЕ ХРИСТОВИ

ПО ДИРИТЕ ХРИСТОВИ

  Странни, непонятни и странни са ми долитащите тези дни от всички посоки благопожелания за весела Коледа. Рождество Христово е…
НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С ДОСТОЙНСТВО

НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С ДОСТОЙНСТВО

  Разумът е даден на човека, за да живее разумно, а не само да вижда, че живее неразумно. Висарион Григориевич…