Кибернетичната атака по повод пандемията

Кибернетичната атака по повод пандемията

covid-19

Философията на съвременната кибернетична война е паралелно направление, развиващо се успоредно с класическата военна философия . Поради своята специфика, съвременната военна философия е много тясно обвързана с разбирането на кибернетичната война и виртуалистиката, което изисква едновременно насоченост и към въображението, и към емоциите. Тази обвързаност проличава най-силно при тактическите и стратегически симулатори, както и в съвременните системи за контрол и планиране на бойните действия, включително и най-вече военните действия във виртуалното пространство. Това, което прави кибернетичните оръжия изключително ефективни е възможността да предизвикат т. нар. „насочена антропогенеза“, което означава да моделират по определен начин съзнанието на големи групи от хора, или на отделни политически лидери.

 

Противодействието на кибернетичните заплахи е изключително трудно. Изграждането на ефективно работещи системи за противодействие се нуждае от солидна теоретична база, каквато в момента не съществува.

 

Основен елемент от кибернетичната война е информационната война. Тя е средство за постигане на конкретна цел, посредством целево използване на имагинерни и виртуални обекти. При този вид военни действия се извършва въздействие върху определени обществени групи и/или конкретни личности (политически лидери).

 

Съществуват два основни подхода на провеждане на подобен тип военни операции – чисто информационни и информационно-психологически. Особено важни са вторите, защото въздействието на кибернетичните атаки е не само върху разума, а най-вече върху чувствата и инстинктите на обекта на нападение.

 

Терминът information and psychological warfare, използван от специалните части на САЩ е заимстван от руските подразделения, занимаващи се с планирането и провеждането на такива операции. Руските служби изпреварват в разработването и провеждането на хибридни кибернетични военни операции и респективно в информационната и дезинформационната война.

Основните цели на информационната кибернетична война са масовото и индивидуалното съзнание (върху лидерите на съответната държава).

 

В случаите, когато се провежда кибернетична операция се следват определени приоритети. Подборът на обектите на въздействие се извършва в йерархичен порядък като се започва от лицата имащи непосредствено отношение към управлението на държавата (президент, премиер, министър на външните работи, финансов министър и др.). Оперативно-тактическите практики на въздействие върху тези лица не се отличават съществено от тези използвани в съвременната психотерапия, но целта е различна – да извършват определени действия в интерес на агресора.

 

При провеждане на кибернетичните информационни атаки се въздейства върху емоционалното състояние на обектите. В резултат на това се постига промяна на приоритетите, появява се чувство за дезориентация, липса на разбиране на ситуацията и пр.

 

Един от най-ярките примери за информационна война, според руския военен философ Федотов е „Студената война”, която официално била обявена на 16 април 1947 година от Бернард Барух (съветник на американския президент Хари Труман).

 

Всъщност Барух е автор и на термина „студена война“, а не неин създател! И Федотов повтаря известната конспиративна теория, приписвана на Алън Дълес (Планът „Дълес“ или Доктрината „Дълес“ – план-мистификация, около който е развита конспиративна теория, според която началникът на ЦРУ през 50-те години на 20 век Алън Дълес е разработил план как САЩ да унищожат Съветския съюз посредством покваряване на културното наследство и моралните ценности на съветския народ. Всъщност „планът“ е модифициран политически фалшификат на „факти“, извадени от художествения роман „Вечният зов“ на Анатолий Иванов). По подобен начин от руските служби у нас бе фабрикуван „чудовищния план за унищожение на България“ – така бе наречена програмата на Ран-Ът за икономическо възстановяване на България след икономическия банкрут на съветския комунизъм в нашата страна.

 

Руските конспиративисти смятат, че „в резултат на успешната реализация на поредица планирани стратегически мероприятия, използващи информационни методи се постига насочване на определен вид вътрешнополитически процеси, довели до т.н. „перестройка“ и разпада на СССР през 1991 година“.

 

Всъщност разпадът на СССР в заключителния етап на Студената война е резултат и на действията Роналд Рейгън, който фактически принуди Михаил Горбачов да подпише акта за безусловна капитулация на СССР.  При него каталитичния процес на разпад на съветската система приключи своя успешен завършек. В катастрофичните конспиративни теории на неокомунистите отсъства фактът на икономическия банкрут на комунистическия проект, който не можеше повече да бъде удържан с никакви, включително и с военни средства. Опитът на Горбачов да спаси социализма (а не да го разруши, както смятат конспиративистите) с повече свобода и демокрация се оказа голяма илюзия, защото социализъм (особено съветски) и либерална демокрация са несъвместими).

 

Все пак ефективността на информационната война в случая както винаги трудно може да бъде оценена, тъй като последствията от подобен вид действия не винаги водят до желаните резултати. Възможно е в процеса на провеждане на „активните мероприятия“ по подриване на противника да възникне необходимост от промяна на приоритетите. Например това стана при наследника на Рейгън Джордж Буш-старши, който остави Русия да се спаси от „безусловна капитулация“, което пък й позволи след 10 години да реставрира при Путин основните елементи от съветската система.

 

Следователно кибернетичната информационна война може да бъде използвана само като спомагателно, но не и като основно средство, макар в редица случаи да е много успешен заместител на конвенционални средства за водене на военни действия.

 

Към настоящият момент няма международни, междуправителствени или регионални споразумения, които да забраняват провеждането на информационно-психологически военни операции срещу държава или група от държави. На практика това позволява провеждане на различни по характер информационно-психологични действия, включително чрез кибератаки и масирана дезинформация.

 

Пример за това е използването стеганографията за дистанционно ръководство на военни действия в нападната държава. На практика класическите информационни канали за въздействие със стеганографски средства дават изключително добри резултати. (Стеганографията е изкуство и наука за писане на скрити съобщения по такъв начин, че никой освен получателят да не разбере за съществуването на съобщението; това е различно от криптографията, при която съществуването на писмото не е скрито).

 

Основно средство за водене на кибернетична  война е дезинформацията

 

Дезинформацията е процес, при който фактите губят първоначалното си значение и получават различна и понякога противоположна същност. Най-ярко те се разкриват в следния стар виц от времето на социализма: „От БТА съобщили, че България е изнесла за Япония 500 компютъра. Малко по-късно обаче новината била коригирана и се оказало, че всъщност не били 500, а 500 хиляди; и не били компютри, а компоти; и не били за Япония, а за Германия; и не били изнесени, а били върнати (понеже били развалени).”

 

Днес тази дезинформация най-често се осъществява под формата на „алтернативни факти“ и „постистини“.

 

За разлика от класическата военна дезинформация кибернетичната дезинформация е предназначена да манипулира публиката на рационално ниво чрез оповестяване на противоречива информация или такава в подкрепа на неверни заключения.

 

Пример за класическа военна дезинформация:

 

Хитлер съобщава на Сталин, че германските войски, които разполага от началото на юни 1941 г. на германо-съветската граница са отишли там „да си починат“, подготвяйки се за операция „Морски лъв“ (нападение над Великобритания). Сталин повярвал, защото той се надява на същото и вече е запланувал да нападне Германия в гръб в момента, когато тя нападне Англия. И никакви рационални аргументи и факти, осигурени от ГРУ не могат да го разубедят, защото неговата първоначална стратегия би била опровергана.) Дезинформацията бива два вида: целенасочена и спонтанна. Особено интересна е втората, защото тя е улеснена от липсата на компетентност най-вече на политическите лидери на нападната страна и разчита на силно емоционално въздействие върху масите. Тогава говорим за синергетична дезинформация, която се самоподдържа и развива до възможно високо равнище. Това е много интересен феномен, защото тук имаме сложна еднопосочна система, изградена от имагинерни обекти, която оказва силно въздействие върху заобикалящата среда.

 

Пример за използване на кибернетична дезинформация е случаят с „атипичната пневмония” през 2003 г.:

 

Обществените нагласи в САЩ към военните действия в Ирак се промениха, когато неизвестни специализирани служби провеждат „психологична операция” като разпространяват „достоверна” информация за епидемия от „атипична пневмония” сред американски военни в Ирак. По този начин се постигна масово манипулиране на общественото мнение в САЩ. Това е типичен пример как един имагинерен обект („атипичната пневмония” се прояви в САЩ доста след като се появи в Китай), може да влияе върху реални социални системи посредством виртуални средства.

 

Процесът е синергетичен по своята природа, защото още след първите публикации (лишени от каквато и да е обосновка за атипична пневмония) редица институти, фармацевтични компании, медицински кадри и университетски звена публикуват собствени изследвания върху характера и методите на лечение на това заболяване. Психологично-дезинформационният процес започва да се саморегулира, без това да налага използване на допълнителни средства и/или времеви ресурс.

 

После се оказа, че атипичната пневмония е всъщност т.нар. „Тежък остър респираторен синдром (ТОРС) и срещу него отлично помага лекарството циансерин, което се използва за лечение на шизофрения. Циансерин се използва за лечение на мозъчни заболявания още от началото на 70-те години на ХХ век, но досега лекарите не подозираха за разностранните му лечебни свойства. Припомняме, епидемията от атипична пневмония започна през пролетта на 2003 година. Тогава за няколко месеца от нея починаха 774 души, 349 от които в Китай. Специалистите не изключват възможността атипичната пневмония отново да се завърне, посочва РИА “Новости” през същата 2003 г.)

 

И тя се завърна чрез новият коронавирус 2019-nCoV или COVID-19!

 

„Експерти по молекулярна биология от Китай и Канада анализираха еволюцията на коронавируса 2019-nCoV, предизвикал заболявания от нова форма на „атипична пневмония“ в Китай и други страни. Учените констатираха, че новата пневмония е предизвикана не от един, а от два щама на вируса“.

 

„Получените резултати разкриват, че новата пневмония е предизвикана от най-малко два щама на 2019-nCoV. Разпространението й вероятно е започнало няколко месеца преди здравните органи за разберат за съществуването й“.

 

„Генетици от университета в Отава и университета Фудан в Шанхай стигнаха до тези заключения, след като изследвали малки мутации в две дузини цялостни геноми на 2019-nCoV, чиито проби са били извлечени от кръвта на пациенти в болници в Ухан и други градове в Китай. Учените сравнили въпросните данни и ги съпоставили с фрагменти РНК у други коронавируси, включително у причинителите на атипичната пневмония, известна също като тежък остър респираторен синдром, и на близкоизточния респираторен синдром. Това позволило да се създаде дърво на еволюцията на 2019-nCoV и да се разбере кога се е появил общият прародител на всички съществуващи днес щамове на този патоген“.

 

„Биолозите направили две неочаквани открития. Оказало се, че вирусът не се е появил в началото или средата на декември м.г., а три месеца или дори половин година по-рано. Освен това в една от пробите от 2019-nCoV от Ухан били открити уникални мутации в РНК. Това навежда на мисълта за съществуване на най-малко два източника на разпространение на новата пневмония. По думите на учените, съществуването на две версии на пагогена поставя под съмнение теорията, че пазарът за екзотични птици в Ухан е бил единственият източник на разпространение на новия коронавирус“.

 

„Последните разузнавателни данни на Великобритания не оспорват информацията, че вирусът има произход от животни, но и не изключвали възможността заразата за първи път да се е разпространила сред хората след изтичане от лаборатория в Ухан. Досега се смяташе, че смъртоносният вирус е бил предаден за първи път между хора от пазар за живи животни в Ухан. Британските власти обаче вече не са сигурни в тази теория.
Ухан е дом на Института по вирусология, най-модерната лаборатория от този тип в Китай. Той се води едно от най-сигурните съоръжения и струва над 40 млн. евро. Лабораторията обаче се намира на километри от пазара за диви животни“.

 

„През 2018 г. бе обявено, че в института може да се провеждат експерименти със силно смъртоносни вируси като ебола. Но въпреки репутацията му на висока сигурност има непотвърдени местни съобщения, че работниците в института се заразили, след като са били напръскани с кръв, а след това пренесли заразата в местното население.
Смята се също, че във втория институт в града – Центъра за контрол на заболяванията в Ухан, който е само на 4 км от пазара, са се провеждали експерименти върху животни като прилепи. Целта е била да се изследва предаването на вируси върху хора. Американският експерт по биосигурност проф. Ричард Ейбрайт заяви, че макар доказателствата да показват, че COVID-19 не е създаден в лабораториите на Ухан, той лесно би могъл да “избяга” оттам, докато е бил анализиран“.

 

Тези факти ни дават основание за следната не конспиративна и дезинформационна, а контраконспиративна и контрадезинформационна теория, която се основава на тях. Какви са фактите за разпространението на коронавируса и какви са дезинформационните теории?

 

Първи факт:

 

През месец юни премиерът на РФ Дмитрий Медведев предложи увеличаване на пенсионната възраст от 60 на 65 години за мъжете и от 55 на 60 години за жените.
На 15.09. пенсионната реформа беше приета от горната камара на Руския парламент – Съвета на федерацията. На 27 септември бе гласувана и от долната камара – Държавната дума. На 3.10. руският президент Владимир Путин подписа законодателните промени, с които те влязоха в сила.

Разчетите на правителството сочат, че благодарение на реформата доходите на сегашните пенсионери ще се повишават ежегодно с 1000 рубли или по сегашния курс с около 12-13 евро. Това ще струва на държавата допълнително близо 10 милиарда евро годишно. Социологическите сондажи показват, че руските граждани масово не одобряват пенсионната реформа. Наблюдателите виждат в нея и основната причина за протестния вот на изборите през октомври.

 

Втори факт:

 

На 16 септември INTERFAX.RU съобщи, че в една от сградите на Новосибирския научен център по вирусология и биотехнология на Роспотребнадзор „Вектор“ е избухнал газов цилиндър. Според агенцията цилиндърът е избухнал „по време на ремонтни работи в помещението за санитарен контрол“. В резултат на това един работник е или ранен, или загинал. Според източника, в помещението нямало биологични опасни вещества. Този научен център по вирусология и биотехнология „Вектор“ разполага с една от най-богатите колекции от вируси в света, включително Ебола, Марбургска хеморагична треска, тежък остър респираторен синдром (ТОРС), едра шарка и други. Центърът е бил създаден през 1974 г. край Новосибирск като „затворен институт“ за да разработва ваксини, както и за „защита срещу бактериологични и биологични оръжия“.

 

Какво стои зад фактите:


По стара комунистическа традиция от времето на Студената война руските и китайските служби в тайни лаборатории разработват различни забранени химически и биологични оръжия. Последният известен случай бе опитът за убийство на Скрипал с нов тип химическа отрова, известна като „Новичок“. По подобен начин с нов тип ядрена отрова с полоний през 2006 г. бе убит в Лондон и Александър Литвиненко – авторът на „Лубянската престъпна групировка“, разобличаваща престъпленията на руските служби за сигурност и самия Путин. Китайските и севернокорейските служби действат по подобен начин в чужбина, но за техните тайни операции по ликвидиране на враговете малко се знае.

 

Според източник на украинските служби в Русия, Кремъл е поръчал разработването на нов вирус на лабораторията в Новосибирск. Според него това става след официално увеличаване на възрастта за пенсиониране в Русия. (Просто невероятно е това да стане толкова бързо, освен ако разработката не се прави от години на базата на ТОРС от 2003 г.!) Причината за поръчката според него е банална – липсата на пари за изплащане на новите пенсии. Наистина повишаването на възрастта за пенсиониране в Русия ще спести почти 1 трилион рубли на държавата. Кремъл бил изчислил, че по-евтино ще му излезе да умори собствените си пенсионери и да продължите да играе своята геополитическа игра с всички произтичащи от това последствия! (Това е наистина ужасяващо невероятно! Едва ли е така, защото:
Според източника новият вирусът е бил произведен изкуствено през август 2019 г. в същата лаборатория! (нещо невъзможно!)

 

Интересно е, че руските служби масово разпространяват най-различни конспиративни теории, без никакви доказателства за изкуствения произход на корона вируса в САЩ! Ако руснаците твърдят, че коронавирусът е човешко (американско) изобретение, според украинския източник той не само е бил създаден в Русия, но и дори е бил тестван на руска територия още миналата есен. Наистина още през ноември 2019 г. в Ленинградска област, в Краснодар, Крим, Оренбург, Москва, Новосибирск са били регистрирани много случаи на ТОРС и „неизвестна нетипична пневмония“. Вирусът се бил проявил много добре – смъртността в целевата група на пенсионерите била 85%. Т.е. той поразявал именно тези, които трябвало да умрат – пенсионери и хора със слаб имунитет, докато по-здравите оставали живи и се възстановявали.

 

Ако тази теория може да определим като украинска контрадезинформация, противодействаща на информационната война на Русия против Запада като цяло, фактите открити напоследък за двоен произход на вируса, пораждат друга догадка.
Става дума за взрива в лабораторията в Новосибирск. Дали при този неконтролиран взрив новият вирус не е изпуснат? Дали това „непреднамерено изтичане на вируса“ от руската лаборатория не е онзи неизвестен втори източник на заразата, онзи друг щам на коронавируса от Китайската лаборатория в Ухан?

 

Дали само Русия води хибридна дезинформационна война против Запада по повод коронавируса? А Китай не води ли? А дали не я водят съвместно? Или в конкуренция? Възможно ли е да е вярно, че още през септември офицери от руските служби са пренесли вируса в Китай и го разпръснали в близост до Института по вирусология в Ухан (съответната китайска лаборатория за разработка (противодействие) на биологични оръжия)? Защото както водят хибридна война със Запада, Русия и Китай подмолно водят война една срещу друга!

 

Кремълската дезинформационна пропаганда приписва избухването на пандемията като вина на САЩ.  Русия обвини първо САЩ като по този начин насъска американците чрез Тръмп (който неправомерно нарече вируса „китайския вирус“!) против китайците и китайците против САЩ (последваха китайски обвинения против ЦРУ). В близо 10 минутно пропагандно видео, създадено от руската конспиративна онлайн платформа „Крамола“ се съобщава, че: „Коронавирусът е продукт на генно инженерство, създаден в секретните лаборатории на Съединените щати в полза на „глобалистите“, Световната банка и други „стопани на парите“ зад океана. Един от тях е Бил Гейтс, които с вероломна точност е планирал мащабите и жертвите на пандемията, за да извлече несметни печалби от страданията на обикновените хора“.

 

В същото време според украинския източник ГРУ било платило на израелския специалист по сигурността Дени Шохам (Dany Shoham) да напише статия във Washington Times, в която се лансира хипотезата, че вирусът е разработен в лабораторията в Ухан. Официален Пекин гневно отрече данните в тази статия и тя бе премахната по-късно от сайта на вестника. Но фалшивата новина вече бе разпространена.

 

В същото време по стара съветска традиция до съвсем доскоро Кремъл официално лъжеше, че „това е сезонен грип“, че проблемът с вируса „се надува и изсмуква от пръста“, че „няма нужда да се страхувате“ и че „няма особен риск от новия вирус“.

 

След това в тази „игра“ влиза и Московската патриаршия, която заговори за „Божията благодат“ и организира масови събития като религиозни шествия, поклонение пред мощи на светци, целуване на икони и т.н. Всичко това според украинския източник е много добре обмислено до най-малкия детайл: повечето вярващи в московския бог са пенсионери, т.е. таргет-групата на вируса.

 

Епилог.

 

В Русия статистиката за разпространението на вируса е строго засекретена и случаите се събират от специално военно подразделение. Тяхната информация е строго секретна и не попада в медиите, а отива директно към Министерството на отбраната на Руската федерация. Според белоруския президент Лукашенко, руският премиер му е доверил, че болни от коронавируса в Русия са „десетки хиляди“! Може ли това да е вярно и в същото време да се твърди, че Русия е разпръснала съзнателно вируса в Китай?

Според украинския източник РФ е изпратила не вирусолози в Италия, а „разработилите вируса“, за да се запознаят отблизо с италианската му версия. Според него те искали „да адаптират ваксина за него“. Но това предполага, че руските служби са създали изкуствено както вируса, така и ваксината против него. Това наистина е невероятно! Само че самата Москва наля масло в огъня като нахока изнеслия информацията италиански вестник , като го заплаши, че „който вади нож от нож умира!“

 

Лошо за Москва е само едно – хибридчиците в Москва не разбраха, че методите им за провеждане на прикрити хибридни дезинформационни операции са вече известни. Ако Московската власт е решила да рискува, като използва епидемията от коронавирус но като информационно, а не като биологично оръжие, тя лошо си е направила сметката.

 

В тази игра на информация и дезинформация може да се открояват няколко невероятни и няколко вероятни сценария:

Едва ли цели на хибридната война на Русия против Запада могат да бъдат:

  1. Съкращаване на живота на руските пенсионери, за да си спести 1 трилион рубли годишно. Това наистина е чудовищно и невероятно, защото Русия може да си позволи да отпечата тези трилион рубли, дори с всичко произтичащи от това финансово-икономически последици! Това едва ли е истина, но на практика в голяма степен това допускане може да се осъществи реално на практика!
  2. Да се пренесе и пусне в Ухан руски вирус също е невероятно. Доказва го установеният факт за наличието на два щама. Но докато първият източник е в Ухан – все едно къде – на пазара или изпуснат от лаборатория, то вторият източник е неизвестен и единствено доказана налична възможност е това да е вследствие взрива в лабораторията в Новосибирск. По този начин едва ли Русия ще удари по застрашително нарастващата икономическа и военна мощ на Китай; а ако това се разбере, Китай може много по-силно и болезнено да удари Русия.
  3. Пандемията от коронавирус спира Световната икономика и Русия „навакса“ фаталното си изоставане. Това вече е факт, но възниква въпросът тогава на кого Русия ще продава дори на безценица нефт и газ?
  4. Като предостави евентуално изработена противовирусна ваксина Русия да цели да предизвика премахване на санкциите. ( Нещо, което е практически невъзможно!)

 

Вероятни сценарии обаче също не липсват:

 

  1. Русия цели с дезинформационната си кампания да разтърси западните демокрации и ги подкопае поради естествено налаганите ограничителни и в много случаи дори антидемократични мерки в Европейския съюз и Северна Америка. Това е една от основните цели на руската хибридна война против Запада.
  2. Русия цели да разпали продължителен конфликт под форматна не само на икономическа война между САЩ и Китай. И това е напълно логично.
  3. Информационната война въздейства върху мислите и чувствата както на масовото общество, така и на политическите лидери. Ние не знаем продукт на хибридна война ли е деградацията на западното лидерство през последните 15- 20 години. Но е факт е, че именно през този период се усили хибридната война против Запада в почти всички направления. Кибернетичните атаки не са само върху изборния процес и не те са най-важните и решаващи за изборните резултати в САЩ, Великобритания, Каталуня, България, Молдова и др. Факт е, че западните лидери от последните години не могат да се сравняват със своите предшественици. Тръмп съвсем не е Рейгън, също както Обама не е Бил Клинтън. Джонсън не е Тачър, Меркел съвсем не е Кол, Саркози не е Де Гол и Макрон не е Митеран. Дори папа Франциск няма почти нищо общо с папа Йоан Павел Втори. Дали това не е кибернетичен удар върху западното лидерство? Не знаем и няма как да узнаем, но фактите са такива, каквито са.

 

Хибридна война против свободния свят е основна част от стратегията на режима на Путин да се задържи на власт и да наложи на Запада своята версия за развитие на „многополюсния свят“, в който на Русия ще бъдат предоставени „сфери на влияние“.

 

Това дава достатъчно основания да се съмняваме, че тези дезинформационната война по повод пандемията е кибернетичен удар по Запада, а не просто случайно стечение на обстоятелствата. Може би това ще се разбере някой ден.

 

От Доц. д-р Момчил Дойчев

 


 Литература:

Герасимов, Георги, Философия на кибернетичната война (теоретични аспекти на съвременните, военни доктрини) 9.10.2016

http://cyberecology-bg.com/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5/

Вирус пропаганды. Как Кремль распространяет фейки о коронавирусе и использует пандемию для отмены санкций.  The Insider · @the_ins_ru · 26.03.2020.

Лисичкин, Л.А. Шелепин “Третья мировая информационно-психологическая война”, Эксмо, Алгоритм , 2003, ISBN: 5699018921

Новата пневмония, предизвикана от коронавируса, се разпространява по-бързо. Дарикнюз. 31 януари 2020 18:48

https://dariknews.bg/novini/sviat/novata-pnevmoniia-predizvikana-ot-koronavirusa-se-razprostraniava-po-byrzo-2209590

Откриха антитела, които да противодействат на коронавируса. Монитор 29 Януари 2020

https://www.monitor.bg/bg/a/view/britanskata-kobra-otnovo-s-podozrenija-koronavirusyt-e-trygnal-ot-laboratorijata-v-uhan-194909

Откриха лек срещу атипичната пневмония  news.bg 19.06.2005

https://news.bg/disasters/otkriha-lek-sreshtu-atipichnata-pnevmoniya.html

Meduza 8 февраля 2020: Вижу слухи о научном институте в Ухани, из которого мог «сбежать» коронавирус. Насколько им можно доверять и чем там на самом деле занимаются?

https://meduza.io/feature/2020/02/08/vizhu-sluhi-o-nauchnom-institute-v-uhani-iz-kotorogo-mog-sbezhat-koronavirus-naskolko-im-mozhno-doveryat-i-chem-tam-na-samom-dele-zanimayutsya

Федоров Александр Викторович. Трансформации образа России на западном экране: от эпохи идеологической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2010). — М.: МОО “Информация для всех”, 2010.

Harries-Jones, Peter (1988), «The Self-Organizing Polity: An Epistemological Analysis of Political Life by Laurent Dobuzinskis» in: Canadian Journal of Political Science (Revue canadienne de science politique), Vol. 21, No. 2 (Jun., 1988), pp. 431—433.

Bailey, Kenneth D.  (1994), Sociology and the New Systems Theory: Toward a Theoretical Synthesis, p.163.

Kelly, Kevin (1994) «Out of control: The new biology of machines, social systems and the economic world» Addison-Wesley ISBN 0-201-48340-8

Portegys , Thomas E.  Instinct Evolution in a Goal-Seeking Neural Network, Illinois State University.

Psychological Operations, MCRP 3-40.6, No. 3-05.30, Department of the Army, Washington, DC, 15 April 2005

Cohen. Fred , World War 3 … Information Warfare Basics. 2006. ASP Press.

Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis, eds., Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950, NSC 20/1 (pages 173-203)

Lem, Stanisław Weapon Systems of the Twenty First Century or the Upside-Down Evolution, One Human Minute, 1986

Billo, Charles G. Welton Chang, Cyber Warfare An Analysis Of The Means And Motivations Of Selected Nation States, Institute For Security Technology Studies At Dartmouth College, November 2004.

Оставете коментар

Още
Спомен за Алекс Алексиев: От беден емигрант до върховете на американската политика

Спомен за Алекс Алексиев: От беден емигрант до върховете на американската политика

Анализаторът Алекс Алексиев в неформален разговор за Рейгън, Кисинджър и европейските лидери
Поредният напън за налагане на PAX AMERICANA – Втора част

Поредният напън за налагане на PAX AMERICANA – Втора част

  Политика: Кой какво взема? Къде и как? Харолд Ласуел (1902–1978 г.) – американски икономист и политолог   Постепенно склонността…
Поредният напън за налагане на PAX AMERICANA - Първа част

Поредният напън за налагане на PAX AMERICANA - Първа част

  Това, което една държава определя като жизнените си икономически интереси, не са нещата, които осигуряват живот на гражданите й,…