[:bg]Македонската православна църква (МПЦ)[:en]Macedonian Orthodox Church (MOC)[:]

[:bg]Македонската православна църква (МПЦ)[:en]Macedonian Orthodox Church (MOC)[:]