[:bg]Саакашвили[:en]Saakashvili[:]

[:bg]Саакашвили[:en]Saakashvili[:]