[:bg]Съветския съюз[:][:en]Soviet Union[:]

[:bg]Съветския съюз[:][:en]Soviet Union[:]