църква-културен паметник „Свети Димитър“

църква-културен паметник „Свети Димитър“